HomeGroep 8Acht-Plusklas

Acht-Plusklas

Acht-plusklas op het Augustinianum

Sinds vier jaar werkt het Augustinianum met een acht-plusklas. Ook in schooljaar 2018-2019 bieden wij deze extra uitdaging aan groep-8 leerlingen met een vwo-advies (verkregen in groep 7). Tevens kunnen de leerlingen alvast kennismaken met het middelbaar onderwijs zodat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs makkelijker verloopt.

De onderwijsinhoud van de acht-plusklas
In de plusklas komen met name de vakken Engels, biologie, scheikunde, wiskunde, drama en gym aan bod. Het is de bedoeling dat de leerlingen verschillende aspecten van bovengenoemde vakken ontdekken, gekoppeld aan een thema.

Wordt vanuit het talenonderwijs de taalontwikkeling extra gestimuleerd met uiteenlopende opdrachten en vraagstukken, de bètavakken appelleren voornamelijk op het analytisch denkvermogen. En tijdens de dramalessen zal aandacht worden besteed aan het bedenken van creatieve oplossingen en het leren presenteren van jezelf en van informatie. We vinden echter het hebben van spelplezier ook belangrijk. Het durven nemen van risico's, eens wat minder denken maar juist doen, kan voor begaafde leerlingen soms een hele uitdaging vormen.

Daarnaast is een dergelijke plusgroep een mooie gelegenheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en elkaar uit te dagen. 
  

Organisatie

  • het project start 23 oktober en duurt 12 weken
  • de lessen zijn altijd op dinsdagochtend van 8.30u tot 10.00u (met uitzondering van de vakanties)
  • de kinderen komen op eigen gelegenheid naar school
  • er zijn geen kosten aan verbonden
  • het is niet vrijblijvend; in principe maken de kinderen na aanmelding het traject af
  • het project wordt op passende wijze afgesloten


Meer informatie en aanmelden
Alle basisscholen in de regio zijn voor de zomervakantie geïnformeerd over de acht-plusklas.

Heeft uw school deze informatie niet ontvangen, en heeft u belangstelling voor de acht-plusklas, dan kunt u contact opnemen met mw. Loes Janssen, coördinator van de acht-plusklas: 040-2111069 of l.janssen@augustinianum.nl

Ook ouders die meer informatie wensen, kunnen bij mw. Janssen terecht.

LET OP: Alleen de leerkracht van groep 8 of de directeur van de basisschool kan een leerling aanmelden voor de acht-plusklas.