Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, maar ook het aantal leerlingen en het voedingsgebied van de school wordt in beeld gebracht.

Deze kwaliteitskaart, 'Vensters voor Verantwoording', is een initiatief van schoolleiders en bestuurders in het VO. Doel van dit project is de verantwoording naar belanghebbenden in en om de school te bevorderen.


...

Vensters

Vensters biedt verschillende modules waarmee schoolbesturen en hun scholen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Zowel richting ouders als richting andere belanghebbenden.