Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Onze medewerkers

Maarten de Veth - Rector

Maarten de Veth

Rector

Guido van Brakel - Directeur Bedrijfsvoering

Guido van Brakel

Directeur Bedrijfsvoering

Hamid ait Oumghar - Afdelingsleider 3-4-5-6 vwo

Hamid ait Oumghar

Afdelingsleider 3-4-5-6 vwo

Niel van Beek - Afdelingsleider havo

Niel van Beek

Afdelingsleider havo

Miriam Maas - Afdelingsleider brugklas en 2 vwo

Miriam Maas

Afdelingsleider brugklas en 2 vwo

Maarten de Veth

Maarten de Veth

Rector


Als eindverantwoordelijk schoolleider, als rector van het Augustinianum, ga ik voor een warm, veilig, pedagogisch klimaat. Een klimaat waar leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waar men uitgaat van vertrouwen en waar fouten gemaakt mogen worden. Waar wordt samengewerkt en samen geleefd. Je leert elkaar kennen door vriendschap!

Het is deze basis die voorwaardelijk is om te groeien en ontwikkelen, om te kunnen leren en werken, om te kunnen zijn wie je bent. Dan pas kan ieders talent, van leerling tot medewerker, tot bloei komen. Deze basis ben je met elkaar en geef je door, elke dag opnieuw. Dit kenmerkt mijn schoolteam, onze school, het Aug en daar ben ik heel erg trots op. Ik ben dan ook een bevoorrecht mens dat ik leiding mag geven aan een team van mensen dat vanuit hun onderwijshart betrokken is met leerlingen, ouders en elkaar.

Guido van Brakel

Guido van Brakel

Teamleider Bedrijfsvoering


Binnen school ben ik verantwoordelijk voor de interne processen die een bijdrage leveren aan een optimale leeromgeving. Richting geven aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering – hoe middelen, geld en personeel worden ingezet- om te komen tot een vlekkeloos lopende organisatie is voor mij de grootste uitdaging.

Om de schakel te zijn tussen het onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel, om de samenwerking binnen het personeel te bevorderen, is mijns inziens een essentiële bijdrage voor ons fijne leefklimaat. Onze cultuur waarin met recht een warm hart is voor onze leerlingen.

Hamid ait Oumghar

Hamid ait Oumghar

Afdelingsleider 3-4-5-6 vwo


Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van jongeren is voor mij een belangrijke drijfveer om in het onderwijs te werken. De school is de plek bij uitstek waar leerlingen in aanraking komen met fundamentele waarden en normen en het is mooi om te zien hoe zij vanaf de brugklas tot het examenjaar groeien tot unieke persoonlijkheden met eigen identiteit.

Ik probeer ze -met vertrouwen en respect- emotioneel en moreel aan te moedigen en te inspireren. En omdat de ontwikkeling van jongeren zo onvoorspelbaar is, blijft het altijd een uitdaging en tegelijkertijd fascinerend.

Niel van Beek

Niel van Beek

Afdelingsleider havo


Als afdelingsleider ben je de spin in het schoolweb. Leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding hebben allemaal zo hun ideeën en belangen. Ik voel het als mijn taak om deze geledingen dichter bij elkaar te brengen. Want we moeten het samen doen: alleen samen zorgen we voor de goede sfeer die je nodig hebt om te kunnen leren.

Onze school is dan ook echt mijn school: ik voel me ermee verbonden en ik zie het als een voorrecht om vanuit deze positie een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Miriam Maas

Miriam Maas

Afdelingsleider brugklas en 2 vwo


Cognitief goed onderlegd zijn als voorbereiding op het hoger en wetenschappelijk onderwijs is wat mij betreft van wezenlijk belang. Kennis vergaren als fundament voor je latere leven. Kennis als basis voor het vormen van een solide opinie, om te leren omgaan met alle digitale informatie en kennis als basis om weer nieuwe informatie op te nemen.

Met de juiste begeleiding creëer je optimale voorwaarden om kennis op te nemen. En juist daar zit voor mij, als leidinggevende, de uitdaging. Lukt het ons als team om kinderen met een ondersteuningsbehoefte op juiste wijze te bedienen, zodat zij een diploma op passend niveau kunnen halen en later succesvol kunnen participeren in de maatschappij? Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je deze leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning biedt, je het goed doet voor ALLE leerlingen.

141843608399100113121165863761075381157111120404435119283211556511973881078662734677511012845929374247485482975774104109642230467287919394116217333941455253686981988709210210511211431493893655851176246179801111825506296659592671218610310642310177139020