Decaan

De wereld van opleidingen en beroepen is de laatste jaren zeer complex geworden. Er komt elk jaar een groot aantal studies bij, beroepen versnipperen, krijgen andere (Engelstalige) benamingen. Ook is de zekerheid die jongeren hebben veel geringer dan ooit. Vaste arbeidscontracten zijn veelal vervangen door tijdelijke.

Leren kiezen

Dit vraagt van jongeren dat zij zeer goed in staat moeten zijn om regelmatig keuzes te maken en die keuzes te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dit betekent ook dat het leren kiezen, het leren omgaan met die veranderingen niet iets vrijblijvends zou moeten zijn. Ook is het niet alleen de verantwoordelijkheid van de decanen, maar van de hele school, de ouders en vooral van de leerlingen zelf.

Bereikbaarheid

We voeren met het decanaat een 'open deurpolitiek'. Dat wil zeggen dat, als de deur open staat, iedereen binnen kan lopen met vragen of problemen. Als het nodig is, maken we direct een vervolgafspraak met een leerling. Ouders kunnen natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.