Profielkeuze

Het leren kiezen start met de profielkeuze.

In het 3e jaar buigt de leerling zich samen met de decanen, zijn mentor, docenten en natuurlijk zijn ouders over deze keuze. Vanaf begin schooljaar starten we het traject naar de profielkeuze toe.

In het gekozen profiel zitten de vakken waarin uiteindelijk eindexamen wordt gedaan. De leerling start hiermee in het 4e leerjaar.

In het keuzeproces wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen: