HomeOnderwijsRekenbeleid

Rekenbeleid

rekenbeleid

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets deel uit van het examen. Het resultaat van deze toets zal weergegeven worden op de cijferlijst bij het diploma, maar zal nog niet meetellen voor de slaag- en zakregeling.

Bij leerlingen die vanaf het schooljaar 2015-2016 examen doen, zal het resultaat van de rekentoets wel meetellen voor de zak- en slaagregeling.


Ter voorbereiding op het rekenexamen zullen er in meerdere leerjaren voorbereidende rekentoetsen worden afgenomen. Na afloop van de toets krijgen de leerlingen een resultaat en een sterkte-/zwakteanalyse op het gemaakte werk. Thuis en op school kan geoefend worden om onderdelen uit de sterkte-/ zwakteanalyse aan te pakken.


Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met

dhr. J.Keune, rekencoördinator Augustinianum.