Visie

Het Augustinianum is een school met een prettige sfeer waarin iedereen kan zijn wie hij is en waarin ieders talenten tot bloei kunnen komen. We zijn een overzichtelijke school, waarin een leerling snel de weg kan vinden en waar hij zich verbonden voelt met anderen. Dat schoolklimaat is de basis van waaruit wij werken.

 

Aan de basis hiervan ligt ons mentoraat, dat ondersteunend is aan het leerproces van leerlingen. De mentor heeft de hele leerling in beeld en zijn begeleiding is erop gericht de leerling zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen, zowel in prestaties als ontplooiing.

 

Ons doel is dat de leerling binnen de gestelde tijd met een diploma de school verlaat, terugkijkend op een schooltijd waarin ook plaats was voor andere talenten dan de vakken die op dat diploma staan en dat hij met warmte terugdenkt aan zijn schooltijd. Onze schoolregels zijn eenvoudig en hanteerbaar en ondersteunen onze missie.