HomeOudersDocumenten

Verdere informatie

Op deze pagina vind je enkele belangrijke documenten.

Informatievoorziening

Klachtenregeling

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/voogden/verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Volledige klachtenregeling van Stichting Carmel College

De belangrijkste zaken uit de klachtenregeling (incl. klokkenluidersregeling)