HomeOuders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke schakel tussen de leerlingen en het Augustinianum. Daarom hechten wij veel waarde aan goede, persoonlijke contacten met de ouders van onze leerlingen. We zien jullie graag op op onze informatieavonden, tijdens de 10-minutengesprekken naar aanleiding van de rapporten of wanneer je mee wilt praten in ons klankbordoverleg.

 

Het goede contact met ouders komt ook naar voren in de bijeenkomsten met de OVA, de OuderVereniging Augustinianum. Met deze groep enthousiaste en betrokken ouders vindt regelmatig overleg plaats over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen.

 

Aannamebeleid

Wilt u meer informatie over het aannamebeleid? Download het protocol

SOMtoday

SOMtoday - voortgang leerlingen
Benieuwd naar alle cijfers en de voortgang van uw kind? Via SOMtoday, het digitale leerlingvolgsysteem, kunt u de voortgang makkelijk volgen.
SOMtoday