HomeOudersOudervereniging

Oudervereniging

De Oudervereniging Augustinianum (OVA), waarvan alle ouders automatisch lid zijn, biedt een prima mogelijkheid voor ouderparticipatie. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie.

 

U kunt de oudervereniging bereiken via: oudervereniging@augustinianum.nl

 

 

 

OVA

De OVA stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, om gezamenlijk onze kinderen een optimaal klimaat te bieden voor hun ontwikkeling en vorming. We verschillen hierin van de MR wat een formeel instemmend en adviserend orgaan is en waarin ook medewerkers en studenten plaatsnemen.

Naast gesprekken met de schoolleiding over lopende zaken heeft de OVA een bescheiden budget ter beschikking waarmee ze haar taak probeert in te vullen. Hiermee wordt o.a. het lief en leed potje, de jaarlijkse lezingen en het cadeau voor de examenkandidaten gefinancierd.

Het bestuur bestaat uit 8 tot 15 ouders, die tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor maximaal vier jaar worden gekozen.
Bestuursleden zijn actief in verschillende werkgroepen, die zich bezighouden met o.a.:

  • Thema-avonden
  • Buitenlesactiviteiten
  • Diploma-uitreiking
  • Open dag
  • Deelname aan klankbordgroep ouders-school
  • Het organiseren van de algemene ledenvergadering


Het bestuur vergadert maandelijks op dinsdagavond. Tijdens deze vergaderingen is de schoolleiding regelmatig aanwezig om met de OVA te praten over de lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur wordt zo in de gelegenheid gesteld mee te denken en ideeën aan te reiken.