HomeServiceDisclaimer

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van het Augustinianum is met grote zorg samengesteld. Het Augustinianum kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van het Augustinianum. Het Augustinianum streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door het Augustinianum zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De site van het Augustinianum bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.