Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Aanmelden


Aanmelden schooljaar 2024-2025 voor de brugklas

Uw zoon/dochter heeft besloten dat het Aug zijn/haar school wordt. Wat leuk om te horen!

Op het Augustinianum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de havo/vwo-brugklas of de gymnasium-brugklas.
Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte melden zich tegelijk aan met de overige leerlingen.

Vanwege de grote belangstelling voor onze school hebben we voor schooljaar 2024-2025 bepaald dat we maximaal 200 leerlingen in de brugklas zullen toelaten. We streven ernaar om één of twee havo-brugklassen, twee of drie havo/vwo-brugklassen en twee of drie gymnasiumbrugklassen te formeren. Mochten er op een bepaald niveau meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn, dan wordt er door de notaris geloot. Broertjes/zusjes van onze huidige leerlingen zijn vrijgesteld van loting, evenals kinderen van wie (een van) de ouders/verzorgers werkzaam zijn bij het Augustinianum.

De overheid heeft een centrale aanmeldweek vastgesteld van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart. In de regio Eindhoven Kempenland wordt dit jaar door alle scholen gebruik gemaakt van een centraal, digitaal systeem voor aanmelden, loten en toewijzen (LDOS). U kunt uw kind via dit systeem vanaf maandag 25 maart aanmelden.

Aanmelden van leerlingen die vanuit EOA/Global College komen
- Leerlingen die zich aan willen melden voor de brugklas, melden zich via dezelfde procedure aan als eerlingen van groep 8.
- Leerlingen die zich aan willen melden voor klas 2 en hoger, ontvangen hiervoor een e-mail met een aanmeldlink. Zij melden zich dus niet aan via het centrale systeem van aanmelden in Eindhoven Kempenland.

Aanmeldgesprek

U kunt zich vanaf maandag 18 maart via onderstaande knoppen inschrijven voor een aanmeldgesprek. U kunt zich hier uitsluitend voor aanmelden wanneer het Augustinianum de school van eerste keuze is. Een aanmeldgesprek is bij ons alleen verplicht als sprake is van één of meer van onderstaande punten:

- er wordt gebruik gemaakt van de voorrangsregel broer/zus/ouder op school;

- uw kind zit niet op een basisschool in de regio Eindhoven Kempenland, waardoor u geen inloggegevens heeft voor LDOS. Neemt u in dat geval naast het identiteitsbewijs, het advies van de basisschool mee naar het gesprek;

- er is sprake van een extra ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, gezondheidsklachten en/of gebruik van medicatie). Dyslexie valt onder de basisondersteuning. Hiervoor is een aanmeldgesprek niet nodig.

In alle andere gevallen volstaat wat ons betreft de aanmelding via LDOS, aangevuld met de op 4 april bij u opgevraagde (digitaal aan te leveren) gegevens. Een aanmeldgesprek mag, maar moet dan niet.

Voor meer informatie over het centraal aanmelden in Eindhoven Kempenland verwijzen wij u graag naar de folder verderop in deze pagina.


Hoe verloopt het verder?

Maandag 25 maart t/m zondag 31 maart
U meldt uw kind tijdens bovengenoemde periode digitaal aan via het centrale aanmeldsysteem LDOS. Hoe u dit doet, leest u in de instructie verderop in deze pagina. Dit jaar wordt in de regio Eindhoven Kempenland voor het eerst met een voorkeurslijst bestaande uit drie scholen gewerkt. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk leerlingen bij de school van hun eerste keuze te plaatsen.

Donderdag 4 april vanaf 12.00 uur
In het ouderportaal van LDOS is vanaf donderdag 4 april 12.00 uur de uitslag zichtbaar van het aanmeld- en toewijzingsproces. U ontvangt daarna van ons een mail met een link waarin om aanvullende gegevens gevraagd wordt. We verzoeken u deze gegevens per ommegaande en uiterlijk vrijdag 5 april om 16.00 uur (digitaal) aan te leveren. Daarna is uw aanmelding pas compleet.
Aanmelden schooljaar 2024-2025 voor klas 2 en hoger

In verband met de grote belangstelling voor onze school is het helaas niet mogelijk om leerlingen voor klas 2 en hoger aan te melden voor schooljaar 2024-2025. Helaas zijn we genoodzaakt om ook hier, net als in de brugklas, te werken met een leerlingenstop. Leerlingen van wie reeds een broer of zus op het Augustinianum zit, hebben wel toegang tot de reguliere toelatingsprocedure. Binnen het samenwerkingsverband van VO-scholen in onze regio zijn afspraken gemaakt over deze procedure (zie www.swveindhovenkempenland.nl).

Plaatsing in de bovenbouw van de havo en vwo is overigens altijd onder voorbehoud van profielkeuze; het kan namelijk zijn dat er geen plaatsruimte meer is bij bepaalde profielen en/of vakken.

Oriënterend gesprek

Basisscholen en ouders bieden wij de gelegenheid om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als er enkel en alleen sprake is van dyslexie of dyscalculie, dan valt dit binnen de basisondersteuning en is een oriënterend gesprek niet nodig.

Sinds het schooljaar 2021-2022 is de vroege aanmelding komen te vervallen, dus voor alle leerlingen geldt dat ze zich aanmelden tijdens de reguliere aanmelddagen in maart.

Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek, dan kunt u hierover contact opnemen met:

Sabine Kappen, ondersteuningscoördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken....

Home - RSV PVO - Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RSV PVO staat voor Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs. In het samenwerkingsverband zijn 39 scholen uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs uit regio Eindhoven en Kempenland verenigd om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden.

Acht op Aug

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/