Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd.

Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de afwezigheid te melden via de website (knop ziekmelden op de homepage) of de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra uw kind hersteld is, meldt u hem/haar beter via de betermelden-knop op de website, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of belt u naar de receptie om hem/haar beter te melden.

Wordt een leerling onder schooltijd ziek, dan meldt hij/zij zich bij de balie. Van daaruit wordt naar de ouders gebeld om door te geven dat de leerling naar huis toe gaat. Zodra uw zoon/dochter hersteld is, meldt u dit via de 'Ik ben beter'-knop op de homepage van onze website, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of belt u naar de receptie om hem/haar beter te melden.

Bij afwezigheid vanwege een bezoek aan arts, orthodontist, therapeut, etc., verzoeken wij u van tevoren een ondertekend bericht van afwezigheid mee te geven. Dit bericht levert uw kind bij de balie van de receptie in. We gaan ervan uit dat u dit soort afwezigheid zoveel mogelijk beperkt en afspraken na schooltijd plant.

Bij afwezigheid vanwege het afleggen van een theorie- of praktijkexamen voor de auto of brommer, verzoeken wij u van te voren een ondertekend bericht van afwezigheid aan uw zoon of dochter mee te geven. Dit bericht levert hij/zij minimaal één week van tevoren bij de balie van de receptie in. Voor rijlessen wordt geen verlof gegeven.

Bijzonder verlof: (jubilea, vakantie enz.) kan per e-mail aangevraagd worden bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

Schoolregels
Verwijdering uit de les en schorsing

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/