Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. 

Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid te geven over ieders rol.


Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons
Leerlingenraad

Related Posts