Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut  ​Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) word...
Lees Meer
  1816 Hits
  0 reacties
1816 Hits
0 reacties

Schoolregels

​ Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving. Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels: ​Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon. Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school. Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb. Ik draa...
Lees Meer
  2202 Hits
  0 reacties
2202 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd. Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra  uw kind hersteld is, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of u belt naar de receptie  om hem/haar beter te melden. Wordt een l...
Lees Meer
  3234 Hits
  0 reacties
3234 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een  verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt.  Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er  een gesprek kan plaatsvinden en d...
Lees Meer
  1616 Hits
  0 reacties
1616 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter gemeld (cq doktersbezoek of een andere reden) door de ouders ​De balie noteert de leerling in SOM onder de vermelding van de letter Z bij ziekte (D bij arts bezoek, A bij overige redenen). De baliemedewerker geeft de ouder door dat hij/zij zijn of haar kind weer beter moe...
Lees Meer
  2013 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2013 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads

​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze Het film...
Lees Meer
  1590 Hits
  0 reacties
1590 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en b...
Lees Meer
  1636 Hits
  0 reacties
1636 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  2014 Hits
  0 reacties
2014 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2019-2020

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep I Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Vakkengroep II levensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnorm...
Lees Meer
  5075 Hits
  0 reacties
5075 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019-2020

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economie Vakkengroep II levensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.   De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere...
Lees Meer
  3931 Hits
  0 reacties
3931 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2019-2020

Bevorderd Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is voldaan: 1. de vakken ckv (alleen atheneum 5), osb en lo moeten tenminste met 'voldoende' zijn beoordeeld; 2. voor de lijst van cijfers moet gelden dat:  • alle cijfers 6 of hoger zijn, of dat • één cijfer 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger is, of dat • één c...
Lees Meer
  2271 Hits
  0 reacties
2271 Hits
0 reacties

Examens

Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schriftelijk eindexamen (dat de helft van je cijfer bepaalt) in mei plaatsvindt. Examens zijn altijd spannend. We vinden het daarom belangrijk je van de juiste informatie te voorzien. Onderstaand vindt je de PowerPoint-presentaties die gegeven zijn tijdens de informatie...
Lees Meer
  4461 Hits
  0 reacties
4461 Hits
0 reacties

PTO's 2019 - 2020

​ Onderstaand vindt u  een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de onderbouw dit schooljaar zullen krijgen. Op deze manier wordt plannen een stuk makkelijker. We noemen deze overzichten PTO's (Programma voor Toetsing Onderbouw). In de klas zullen de docenten aangeven welke stof behandeld, geleerd en getoetst zal worden. ...
Lees Meer
  977 Hits
  0 reacties
Getagged in:
977 Hits
0 reacties