Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5 schooljaar 2022-2023

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5• voor ieder vak dat op het lesrooster staat, wordt een jaarcijfer gegeven (behalve voor de vakken oriëntatie op studie en beroep en lichamelijke opvoeding (LO) die met onvoldoende, voldoende of goed worden gewaardeerd);• voor havo 4 wordt het gemiddelde van de jaarcijfers voor de vakken culturele ...
Lees Meer
  8181 Hits
  0 reacties
8181 Hits
0 reacties