Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen brugklassen 2022-2023

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: ...
Lees Meer
  17073 Hits
  0 reacties
17073 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2022-2023

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IILevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  15581 Hits
  0 reacties
15581 Hits
0 reacties

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5 schooljaar 2022-2023

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5• voor ieder vak dat op het lesrooster staat, wordt een jaarcijfer gegeven (behalve voor de vakken oriëntatie op studie en beroep en lichamelijke opvoeding (LO) die met onvoldoende, voldoende of goed worden gewaardeerd);• voor havo 4 wordt het gemiddelde van de jaarcijfers voor de vakken culturele ...
Lees Meer
  8140 Hits
  0 reacties
8140 Hits
0 reacties