Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen brugklassen 2020-2021

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: ...
Lees Meer
  16049 Hits
  0 reacties
16049 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2020-2021

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IIlevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  14456 Hits
  0 reacties
14456 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2020-2021

BevorderdEen leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is voldaan: 1. de vakken OSB en LO moeten tenminste met 'voldoende' zijn beoordeeld; 2. voor de lijst van cijfers moet gelden dat: • alle cijfers 6 of hoger zijn, of dat• één cijfer 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger is, of dat• één cijfer 4 is, of twee...
Lees Meer
  7185 Hits
  0 reacties
7185 Hits
0 reacties