Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Onderwijs

Onderwijsaanbod

brugklasHet Augustinianum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Leerli...
De mentor De mentor heeft de speciale zorg voor een klas en geeft in alle leerjaren begeleiding en ondersteuning aan de leerling. De mentor is zowel voor de lee...
De wereld van opleidingen en beroepen is de laatste jaren zeer complex geworden. Er komt elk jaar een groot aantal studies bij, beroepen versnipperen, krijgen a...
Op de aanmeldingsdata in maart kunt u uw kind inschrijven op het Augustinianum voor het schooltype conform het advies van de basisschool. Indien uw kind een pre...
Spectrum Brabant ​Spectrum Brabant biedt op het Augustinianum studiebegeleiding voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben.Tijdens een vrijblijvend ...
Wat is dyslexie?Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen me...
Van oudsher trekt het Augustinianum merkbaar veel leerlingen die heel getalenteerd zijn. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in het scholen van een aantal co...
Leerlingen op het Augustinianum gebruiken, naast boeken en werkschriften, een iPad in de les. De iPad wordt op verschillende manieren ingezet: als instrument om...
Waarom werken leerlingen met een iPad in de klas? Zoals u wellicht tijdens de voorlichtingsactiviteiten hebt vernomen, werken we op het Augustinianum met de iPa...
Het Augustinianum ziet het als zijn opdracht om de leerlingen te laten zien dat onze wereld wordt beïnvloed door de wereld om ons heen, die niet ophoudt bij onz...
In schooljaar 2018-2019 gaat het Augustinianum voor het eerst naar Lesotho, een land in Afrika dat geheel wordt omsloten door Zuid- Afrika. Lesotho is een const...
Internationalisering staat op het Augustinianum sterk in de belangstelling. Kennis en begrip van andere landen en culturen zijn essentieel voor de ontwikkeling ...
Het Augustinianum heeft al jaren een vast samenwerkingsverband met het Stiftsgymnasium in Xanten. In het verleden heeft het Augustinianum veel internationale pr...
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets deel uit van het examen. Het resultaat van deze toets zal weergegeven worden op de cijferlijst bij h...
De digitale schoolgids voor 2019-2020 treft u hieronder aan.Afhankelijk van uw internetbrowser is hieronder de volledige PDF zichtbaar (eenvoudig te d...