Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Onderwijs

Onderwijsaanbod

brugklas Het Augustinianum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Leerl...
De mentor De mentor heeft de speciale zorg voor een klas en geeft in alle leerja...
De wereld van opleidingen en beroepen is de laatste jaren zeer complex geworden....
Op de aanmeldingsdata in maart kunt u uw kind inschrijven op het Augustinianum v...
Spectrum Brabant  Spectrum Brabant biedt op het Augustinianum studiebegelei...
Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als...
Van oudsher trekt het Augustinianum merkbaar veel leerlingen die heel getalentee...
Leerlingen op het Augustinianum gebruiken, naast boeken en werkschriften, een iP...
Waarom werken leerlingen met een iPad in de klas? Zoals u wellicht tijdens de vo...
Het Augustinianum ziet het als zijn opdracht om de leerlingen te laten zien dat ...
In schooljaar 2018-2019 is het Augustinianum voor het eerst naar Lesotho ge...
Internationalisering staat op het Augustinianum sterk in de belangstelling. Kenn...
Het Augustinianum heeft al jaren een vast samenwerkingsverband met het Stiftsgym...
In februari 2019 is de rekentoets als onderdeel van het eindexamen in het VO def...
De digitale schoolgids voor 2023-2024 treft u hieronder aan. Afhankeli...