Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Verzuim

Ziek
De leerling wordt ziek en beter gemeld door zijn/haar ouder/verzorger. Dit kan bij voorkeur via de Somtoday-app of via onze website (via de 'Ziekmelden'-knop op de homepage). Eventueel kan de ziekmelding telefonisch doorgegeven worden. De afwezigheid wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.
Is de leerling weer beter, dan dient hij/zij altijd weer beter gemeld te worden door de ouder/verzorger. Dit kan bij voorkeur via de website (via de 'Betermelden'-knop op de homepage) of telefonisch. Helaas biedt de app van Somtoday niet de mogelijkheid om een betermelding door te geven. 

De leerling is te laat

Te laat zonder reden:
 • De leerling meldt zich bij de balie. Onze receptioniste geeft in Somtoday aan dat leerling zonder reden te laat is. Deze registratie wordt niet meer aangepast.
 • De leerling krijgt een (rood) briefje mee, waarmee hij/zij toegang tot de klas krijgt.
 • Als een leerling meer dan twintig minuten te laat is, dan geeft onze receptioniste dit door aan de coördinator van de afdeling. Deze neemt vervolgens contact op met de betreffende leerling. 

Te laat met reden:

 • De leerling meldt zich bij de balie. De receptioniste noteert de reden van te laat in Somtoday. De leerlingen krijgt een (roze) briefje mee, waarmee hij/zij toegang krijgt tot de les. Er zit in principe geen sanctie aan te laat komen met reden.
De leerling is onbekend afwezig
 • Een leerling is onbekend afwezig als hij of zij niet in de klas is en er geen reden voor afwezigheid in het systeem staat. 
 • De docent noteert de leerling afwezig.
 • School controleert de lijst met onbekend afwezigen en belt indien nodig naar een van de ouder(s)/verzorger(s).
       - Als ouder/verzorger telefonisch bevestigt dat de leerling ziek is of een andere terechte reden voor absentie heeft, dan wordt dit genoteerd.
       - Is er geen geldige reden voor afwezigheid, dan wordt dit als ongeoorloofd afwezig gezien en volgt een sanctie. 
Inleveren en verwerken van verantwoordingen van absenties of te laat
 • Indien een leerling een 'ongeoorloofd afwezigheidsmelding' heeft staan, moet hij/zij binnen een werkweek bij de coördinator verantwoording afleggen over deze afwezigheid.
 • Dit kan eventueel via het inleveren van een groene kaart, welke voorzien moet zijn van een handtekening van een van de ouders/verzorgers of telefonisch door ouder/verzorger. Een e-mail van de leerling wordt niet gezien als een geldige vorm van verantwoording.
 • Als een werkweek na de onbekende afwezigheid geen verantwoording is binnen gekomen bij de coördinator, blijft de afwezigheid als ongeoorloofd in het systeem staan.
 • Bij vijf keer onbekend afwezig stuurt school een brief naar de ouders van de leerling (brief "leerplicht"), waarin de vervolgstappen worden bekend gemaakt bij verder oplopen van de absenties.
 • Bij acht keer onbekend afwezig meldt school de leerling bij de leerplichtambtenaar.
Verwijdering uit de les en schorsing
Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/