Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM 

1. Leerling wordt ziek/beter gemeld (cq doktersbezoek of een andere reden) door de ouders

 • ​De balie noteert de leerling in SOM onder de vermelding van de letter Z bij ziekte (D bij arts bezoek, A bij overige redenen). De baliemedewerker geeft de ouder door dat hij/zij zijn of haar kind weer beter moet melden (mag ook telefonisch), anders blijft de melding op Z staan.

2. De leerling is te laat

 A. zonder reden

 • De leerling meldt zich bij de balie. De balie vult een T in SOM in. De T wordt niet meer veranderd.
 • ​De leerling krijgt een briefje mee wat hem of haar toegang tot de klas verschaft.
 • Als een leerling meer dan twintig minuten te laat is vult de balie een O in en wordt de absentie als een onbekende afwezigheid behandelt (zie 4).

B. met reden

 • ​De leerling meldt zich bij de balie. De balie vult een R, A, D of Z in SOM in. Er zit geen directe sanctie aan te laat komen met reden.

3. De leerling is onbekend afwezig

 • Een leerling is onbekend afwezig als hij of zij niet in de klas is en er geen R, A, D of Z in SOM bij de naam van de leerling staat voor het betreffende lesuur.
 • De docent noteert de leerling afwezig
 • ​De balie draait uiterlijk om 11.20 uur een lijst uit met de onbekend afwezigen van die dag en belt naar de leerling thuis.
       ​- Als de leerling ziek is of een andere terechte reden voor absentie heeft dan noteert de balie dit in SOM onder vermelding van de juiste letter.
         De ouder bevestigt dit telefonisch of zorgt voor een groene kaart binnen vijf werkdagen na betermelding.
       - Als een leerling onterecht absent is blijft de O in SOM staan.

4. Inleveren en verwerken van verantwoordingen van absenties of te laat komen

 • Indien een leerling een O heeft staan moet hij binnen een werkweek verantwoording afleggen over deze afwezigheid, bij de absentenadministratie, door middel van een groene kaart of een telefoontje van een van de ouders.
 • De groene kaart moet voorzien zijn van een handtekening van een van de ouders. Een email wordt niet gezien als een geldige vorm van verantwoording.
 • Als een werkweek na de onbekende afwezigheid geen verantwoording is binnen gekomen bij de absentenadministratie blijft de O in het systeem staan.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk om bij te houden welke onverantwoorde absenties open staan en daar een verantwoording voor te regelen.
 • Bij vijf keer onbekend afwezig stuurt de absentenadministratie een brief naar de ouders van de leerling (brief "leerplicht") waarin de vervolgstappen worden bekend gemaakt bij verder oplopen van de absenties.
 • Bij acht keer onbekend afwezig meldt de teamleider de leerling bij leerplicht.

Verwijdering uit de les en schorsing
Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/