Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Onze overtuiging

Gepassioneerd onderwijs
De docent maakt het verschil. Dat was al zo bij Socrates en dat zal altijd blijven. En wat maakt een docent dan succesvol en onderscheidend? Dan gaat het over passie en kennis van zaken. En over Bildung en brede vorming. Kennis van het vak maar vooral ook van het kind. Daar gaat het om.

Gedegen innovatie
Dat de wereld verandert, is het uitgangspunt. En dat wij mee veranderen het gevolg. Dat vraagt om een innovatieve houding, maar dan wel met behoud van het goede. Geen vernieuwing omdat het moet maar omdat het iets toevoegt aan het bestaande. Technologisch of procesmatig. In het belang van de ontwikkeling van het leren en van de leerling.

Ik maak fouten, dus ik besta.
Men leert pas iemand kennen door vriendschap.

Sterke grondslag
Augustinus als naamgever van de school. Wat zegt dat nog in deze tijd? Veel, want zijn gedachtegoed is nog steeds actueel. Ik maak fouten, dus ik besta. En men leert pas iemand kennen door vriendschap. Dat zijn uitspraken die we in ons dagelijks handelen vorm geven. Leren van fouten in een veilige omgeving. Daar groeien mensen van.

Ontdek. Leer. Word.
Leren is ontdekken. Niet altijd in een rechte lijn van A naar B. En niet altijd op het voorgeschreven moment. Soms met omwegen. Soms met vertragingen. Maar altijd met de blik naar voren. Dat grillige proces vraagt om pedagogische tact en maatwerk. Zodat de leerling kan worden wie hij is. Vroeg of laat. Het beeld zit al in de steen, je hoeft alleen de rest weg te halen.Over ons

Over ons

Het Augustinianum kent een lange, kleurrijke geschiedenis en heeft binnen de middelbare scholen in Eindhoven altijd een aparte, misschien zelfs wel bijzondere plaats ingenomen.

Lees meer

Onze missie

Onze missie

Wij zijn in jou als mens geïnteresseerd en dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen. Wij geven je de verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken.

Lees meer

Onze visie

Onze visie

Naast kennisverwerving zet het Augustinianum in op de brede vorming van leerlingen waarin er naast kwalificatie en socialisatie ook aandacht is voor persoonsvorming.

Lees meer