Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2017-2018

Leerjaar 2 en 3 

Vakkengroep I
Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economie
Vakkengroep II
levensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding. 

De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere omstandigheden in bespreking brengen. De docentenvergadering neemt dan een bindend besluit.

Overgangsnormen brugklassen 2018-2019
Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2017-2018

Related Posts