Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Ouders

Medezeggenschap

Het Augustinianum vindt inspraak en meedenken over schoolzaken heel belangrijk. ...
Al meer dan 50 jaar is de OVA (OuderVereniging Augustinianum) een belangrijk ond...
Gratis lesmateriaal Het Augustinianum ontvangt van de overheid een vergoeding vo...
​Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO...
Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de sch...
Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering af...
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjar...