Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Ouders

De Oudervereniging Augustinianum (OVA), waarvan alle ouders automatisch lid zijn, biedt een prima mogelijkheid voor ouderparticipatie. Op deze pagina vindt u al...
Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid,...
Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijv voor een school...
Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van ...
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan word...