Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Onze missie

Het Augustinianum, gestart in 1898, is de oudste school van Eindhoven. We zijn een relatief kleine school, waar we elkaar kennen en waar leerlingen -zoals ze zelf ook zeggen- mogen zijn wie ze zijn. Dit pedagogisch uitgangspunt ontlenen we aan het gedachtegoed van Augustinus, aan de verbondenheid met hem.

Talent voelt zich thuis

Zijn kijk op mensen en gemeenschapsgevoel hebben wij vertaald in onze missie: Ieder talent voelt zich thuis. Twee belangrijke uitspraken van Augustinus: fallor, ergo sum oftewel ik maak fouten dus ik besta en et nemo nisi per amicitiam cognoscitur oftewel men leert iemand slechts kennen door vriendschap, dienen als basis voor de volgende kernwaarden van de school:

Je weet bij ons waar je aan toe bent
Wij zijn in jou als mens geïnteresseerd
Wij dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen
Wij geven je de verantwoordelijkheid om eigen keuzes te makenOver ons

Over ons

Het Augustinianum kent een lange, kleurrijke geschiedenis en heeft binnen de middelbare scholen in Eindhoven altijd een aparte, misschien zelfs wel bijzondere plaats ingenomen.

Lees meer

Onze overtuiging

Onze overtuiging

Twee belangrijke uitspraken van de Romeinse Augustinus: ‘Niemand kan men kennen tenzij door vriendschap’ en ‘Ik maak fouten dus ik besta’ dienen als basis voor de kernwaarden van de school.

Lees meer

Onze visie

Onze visie

Naast kennisverwerving zet het Augustinianum in op de brede vorming van leerlingen waarin er naast kwalificatie en socialisatie ook aandacht is voor persoonsvorming.

Lees meer