Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Over ons: geschiedenis in vogelvlucht

Het Augustinianum kent een lange, kleurrijke geschiedenis en heeft binnen de middelbare scholen in Eindhoven altijd een aparte, misschien zelfs wel bijzondere plaats ingenomen.

Het Gymnasium Augustinianum is in 1898 gesticht door de augustijnen en was in eerste instantie bedoeld om eigen kweek op te leiden, die later de gelederen zou versterken. Daarnaast werden er ook jongeren opgeleid voor de hogere studies. Deze laatste categorie zou al snel de overhand nemen.

De school neemt in Eindhoven en zelfs landelijk nog steeds een bijzondere plaats in.

De eerste vijftig jaar was er ook een internaat aan de school verbonden. De leerlingen bestonden uit jongens, die uit alle delen van het land naar Eindhoven kwamen. Het milieu waaruit de meeste leerlingen afkomstig waren, bepaalde mede het karakter van de school.

De school, die in feite onverbrekelijk verbonden was met het klooster van de augustijnen, heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de stedelijke gemeenschap, zowel op sociaal, cultureel, wetenschappelijk als op godsdienstig gebied. De paters verzorgden namelijk ook een eigen kerkgemeenschap. De leerlingpopulatie bestond aanvankelijk uit een bont samengestelde groep leerlingen, uit de betere milieus van het land.

De verhuizing van het Augustinianum van de Kanaalstraat naar de Van Wassenhovestraat, in 1959, veranderde het aanzicht van de school en van de scholier. In de dertig jaar die volgden, verdween het internaat, werd het gymnasium uitgebreid met een H.B.S. (een Hogere Burger School) en weer later met een atheneum en een havo. De eerste meisjes deden in 1966 hun intrede. In korte tijd groeide de school in de jaren tachtig naar meer dan 1200 leerlingen.

Toen de paters het schoolbestuur uit handen gaven, ontwikkelde het Augustinianum zich steeds meer tot een ‘normale’ middelbare school. Desondanks neemt de school in Eindhoven en zelfs landelijk nog steeds een bijzondere plaats in.

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het Augustinianum gehuisvest in een fonkelnieuw gebouw aan de Dirk Boutslaan en biedt onderwijs op gymnasium-, atheneum- en havoniveau. Naast de dingen die ‘moeten’, is er binnen de AugAcademie ook veel aandacht voor de dingen die ‘mogen’. De AugAcademie is er voor alle leerlingen van het Augustinianum. Er is sprake van een warm pedagogisch klimaat, met oog voor hoogbegaafdheid, formatief leren en DIV-onderwijs (digitaal versterkt onderwijs).Onze overtuiging

Onze overtuiging

Twee belangrijke uitspraken van de Romeinse Augustinus: ‘Niemand kan men kennen tenzij door vriendschap’ en ‘Ik maak fouten dus ik besta’ dienen als basis voor de kernwaarden van de school.

Lees meer

Onze missie

Onze missie

Wij zijn in jou als mens geïnteresseerd en dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen. Wij geven je de verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken.

Lees meer

Onze visie

Onze visie

Naast kennisverwerving zet het Augustinianum in op de brede vorming van leerlingen waarin er naast kwalificatie en socialisatie ook aandacht is voor persoonsvorming.

Lees meer