Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Medezeggenschap

Het Augustinianum vindt inspraak en meedenken over schoolzaken heel belangrijk. Met de verschillende geledingen, MR, leerlingen en ouders, is regelmatig overleg. Ouders communiceren met teamleiders over allerlei schoolzaken in zogenaamde ouderklankbordgroepen.

Leerlingen hebben ook direct in schoolverband allerlei mogelijkheden om suggesties te geven, in enquêtes en leerlingenklankbordgroepen.

 Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft zeggenschap (instemmings- of adviesrecht) op bepaalde (beleids)beslissingen van de schoolleiding. Voorbeelden zijn de jaarlijkse begroting, veiligheidsbeleid, bijbehorende reglementen en regelingen van de vakantiedagen. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd de schoolleiding adviseren. De vergaderingen van de MR (ongeveer eens per maand) zijn in principe openbaar. De MR streeft naar een goede samenwerking met het bestuur van de school, waarbij een open en transparante manier van communiceren wordt nagestreefd.

Elke MR bestaat uit drie geledingen (met tussen haakjes de aantallen per geleding bij het Augustinianum): ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6). De personeelsgeleding (PMR) heeft daarbij aparte rechten en plichten die af kunnen wijken van die van de ouder- en leerlinggeledingen, met name betreffende regelingen en beleid ten aanzien van personeel. Leden worden voor een periode van 4 jaar gekozen en zijn hierna terstond weer herkiesbaar.

Stukken van de MR bijv. jaarverslagen of verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en op te vragen bij deDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vergaderdata 

 De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u ook een keer een vergadering bijwonen, dan graag even vooraf aanmelden bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Leden 2023 - 2024

Personeelsgeleding:

 • Ronald van Broekhoven
 • Danny Jacobs (vicevoorzitter)
 • Janno Keune
 • Lisa Moonen
 • Jim van Ooijen (voorzitter)
 • Dionne de Vries


Oudergeleding:

 • Wilma Hartman
 • Zumreta Ćefo Buljubašić
 • Rosalie Urselmann

Leerlinggeleding:

 • Frein van den Broek
 • Katja Belooussov
 • Guusje van Rossum

Binnen Stichting Carmelcollege, waarvan het Augustinianum deel uitmaakt, fungeert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor een volledige uitleg van de rechten en plichten van een MR (en GMR), verwijzen we graag naar de informatie van de VOO voor medezeggenschapsraden.

De MR is ook per e-mail bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Medezeggenschapsreglement

Oudervereniging OVA

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/