Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Decanaat

De wereld van opleidingen en beroepen is de laatste jaren zeer complex geworden. Er komt elk jaar een groot aantal studies bij, beroepen versnipperen, krijgen andere (Engelstalige) benamingen. Ook is de zekerheid die jongeren hebben veel geringer dan ooit. Vaste arbeidscontracten zijn veelal vervangen door tijdelijke.

Leren kiezen

Dit vraagt van jongeren dat zij zeer goed in staat moeten zijn om regelmatig keuzes te maken en die keuzes te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dit betekent ook dat het leren kiezen, het leren omgaan met die veranderingen niet iets vrijblijvends zou moeten zijn. Ook is het niet alleen de verantwoordelijkheid van de decanen, maar van de hele school, de ouders en vooral van de leerlingen zelf.

Bereikbaarheid

We voeren met het decanaat een 'open deurpolitiek'. Dat wil zeggen dat, als de deur open staat, iedereen binnen kan lopen met vragen of problemen. Als het nodig is, maken we direct een vervolgafspraak met een leerling. Ouders kunnen natuurlijk ook altijd een afspraak maken.
Het leren kiezen start met de profielkeuze

In het 3e jaar buigt de leerling zich samen met de decanen, zijn mentor, docenten en natuurlijk zijn ouders over deze keuze. Vanaf begin schooljaar starten we het traject naar de profielkeuze toe.
In het gekozen profiel zitten de vakken waarin uiteindelijk eindexamen wordt gedaan. De leerling start hiermee in het 4e leerjaar.


 Presentatie profielkeuze havo Presentatie profielkeuze vwo


.

...

StudieKeuze, CarrièreKeuze en Persoonlijke ontwikkeling

Tools voor scholieren, studenten en young professionals voor studiekeuze en carrièrekeuze. Doelgroepspecialist voor recruiters en onderwijsmarketeers


Met het leren kiezen in het achterhoofd hebben wij een programma voor LOB (Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding) ontwikkeld waarbij we de leerlingen veel ruimte proberen te geven als het gaat om oriëntatie op vervolgopleidingen en het verzamelen van zoveel mogelijk informatie om tot een goede keuze te komen. Dit betekent dat leerlingen vrij krijgen van school om activiteiten te ondernemen op het gebied van LOB.

LOB bovenbouw havo + vwo
Hulp voor ouders bij studiekeuze kind...

Wat is mijn rol als ouder bij studiekeuze? - Studiekeuze123

De rol als ouder bij studiekeuze: waar staat u in het studiekeuzeproces van uw kind? Vind het uit!


Om de leerlingen handvatten te geven voor de invulling van LOB hebben we een begin gemaakt met de ontwikkeling en introductie van een toekomstdossier. 

Aan de hand van opdrachten en vragen kunnen de leerlingen gericht naar activiteiten gaan. Dit kunnen voorlichtingsactiviteiten van vervolgstudies zijn of het kan gaan om workshadowing (het meelopen met een beroepsbeoefenaar). We houden de symbolen aan die steeds meer instellingen hanteren, te weten:
 • oriënteren
 • verkennen
 • verdiepen
 • de knoop doorhakken
Hoofddoel van het toekomstdossier is het in staat stellen van de leerling om zelfstandig en actief tot inzichten te komen op het gebied van zijn of haar mogelijkheden in de wereld van studie en beroep. Er wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. We zullen de leerlingen het belang van het maken van de opdrachten duidelijk maken. De motivatie moet uit henzelf komen, willen ze echt iets leren.

Mentoren 

De taak van de mentor is hierbij zeer belangrijk. De mentor...
 • voert gesprekken met leerlingen over hun studievorderingen en in dat gesprek komt nu ook het onderwerp LOB aan de orde;
 • bespreekt met de leerling welke vakken hij gaat kiezen en zijn capaciteiten voor deze vakken;
 • controleert welke activiteiten in het toekomstdossier al door de leerling zijn uitgevoerd;
 • ziet erop toe dat verslagen aanwezig zijn en accordeert deze;
 • verwijst de leerling naar de decaan als er zich stagnaties voordoen die de deskundigheid van de decaan vereisen;
 • vinkt opdrachten af die de leerling voor zijn toekomstdossier verplicht moet doen;
 • is het eerste aanspreekpunt voor ouders.


Mogelijkheden, aanmelding studie en aanvragen studiefinanciering


Informatieavond vervolgstudie en aanmelden 


Het Ministerie van OCW heeft in samenwerking met studenten- en scholierenorganisaties de website Studeermeteenplan.nl gelanceerd.

Studeermeteenplan.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs.


Informatie studiemogelijkheden 

...

Studiekeuze123

Studiekeuze123 is de officiële studiekeuzesite die studiekiezers stap voor stap helpt bij het kiezen van een studie die het beste bij hen past.
...

Vereniging Hogescholen

Informatie over alle HBO opleidingen in Nederland.
...

De Vereniging van Samenwerkende Universiteiten

Informatie over alle universitaire opleidingen in Nederland.

International Education Consultancy

De VS bieden velen en aantrekkelijke mogelijkheden voor studenten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld helpen bij het aanmelden voor een semester of een studiejaar aan een Amerikaanse college of universiteit.

Nuffic homepage - NL | Nuffic

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.


Studiekeuzespecial 2023-2024

Onderstaand kun je de studiekeuzespecial 2023-2024 inzien. Hierin vind je alle informatie omtrent hoe aan te melden voor je studie, studiefinanciering, een tussenjaar, studeren in het buitenland, etc.


...

Numerus fixus en selectie - Studiekeuze123

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum aantal studenten instellen; een numerus fixus. Lees hier alles over numerus fixus en selectie.


Tien tips voor ouders

Bestandsnaam: 10-tips-voor-ouders
Bestandsgrootte 149 kb
Download Bestand
Mentoraat
Passend onderwijs

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/