Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Passend onderwijs

Op de aanmeldingsdata in maart kunt u uw kind inschrijven op het Augustinianum voor het schooltype conform het advies van de basisschool. Indien uw kind een pre-advies vso heeft ontvangen, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) hem/haar direct bij het speciaal onderwijs aanmelden. Verdere informatie over aanmelddata en vooraanmelding treft u aan in het menu onder de kop Groep 7+8.

De toelatingscommissie bekijkt alle leerlingdossiers en beslist bij elk dossier over toelating, waarbij het advies van de basisschool leidend is.
Wanneer er structurele of specifiekere ondersteuning nodig is, zorgt u, als ouder(s)/verzorger(s), dat u bij de vooraanmelding alle relevante gegevens aanlevert. Aanmeldingen met een extra ondersteuningsvraag worden behandeld door onze ondersteuningscoördinator mevrouw T. Frey. Zij vraagt alle relevante documenten op, overlegt met de leerkracht/interne begeleider van de basisschool en voert eventueel met u nog een aanvullend gesprek om de ondersteuningsbehoefte van de leerling scherp in beeld te brengen.

Vrijwel alle leerlingen worden geplaatst met uitzondering van de leerlingen waarbij:
  • de basisschool een lager advies heeft gegeven dan havo;
  • het Augustinianum onvoldoende in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien
Indien u meer algemene informatie wilt over passend onderwijs, klik dan op de link hiernaast.

Het samenwerkingsverband

Het Augustinianum maakt deel uit van het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland VO.

Het samenwerkingsverband is samen met de scholen o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek en ondersteuning te vinden.

...

RSV PVO - Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

Op deze site kunt u informatie vinden over ons samenwerkingsverband en passend onderwijs. Ook kunt u documenten en formulieren downloaden en interessante links en het laatste nieuws vinden.
Decanaat
Studiebegeleiding

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/