Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Onderwijsaanbod

De brugklas

Het Augustinianum is een school voor havo en vwo. Leerlingen zitten één jaar in de brugklas en stromen daarna door naar het niveau dat het beste bij hen past. We hebben drie soorten brugklassen: havo, havo/vwo en gymnasium.

Leerlingen die vanuit een havo/vwo-brugklas naar het gymnasium willen overstappen, dienen een inhaalprogramma Latijn te volgen en hebben een positief advies van de docenten nodig.


Havo

Verantwoordelijkheid, zelfsturing en zelfstandigheid.

Havo duurt na de brugklas nog vier jaar. In het tweede en derde leerjaar (onderbouw) volgen alle leerlingen lessen in dezelfde vakken. Vanaf leerjaar vier (bovenbouw) krijgen zij les in de Tweede Fase en wordt een beroep gedaan op meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Leerlingen kunnen één van de volgende profielen kiezen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Na het behalen van een diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo of vwo.


Atheneum

Concreet versus abstract denken.

Het atheneum duurt na de brugklas nog vijf jaar. In klas drie kunnen leerlingen één van de genoemde profielen kiezen. Daarbij krijgen zij ondersteuning via keuzebegeleiding van de mentor en de decaan. Binnen elk profiel zijn er diverse keuzemogelijkheden. Op het atheneum wordt een beroep gedaan op inzicht en het vermogen tot abstract denken.


Gymnasium

Grote filosofen uit de oudheid.

Het gymnasium duurt na de brugklas ook vijf jaar en leidt op voor wetenschappelijk onderwijs. In de brugklas krijgen leerlingen een uitdagend programma met het vak Latijn en in leerjaar twee en drie de vakken Latijn en Grieks. In de bovenbouw behouden zij minstens één klassieke taal. Na het behalen van een diploma kunnen leerlingen doorstromen naar de universiteit. 

Mentoraat

Related Posts