Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Afspraken gebruik iPads

Afspraken over het gebruik van de iPad

  1. ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen
  2. Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming
  3. Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt
  4. De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze
  5. Het filmen en/of fotograferen en/of geluidsopnames maken met de iPad is alleen toegestaan met toestemming van de docent
  6. Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist
  7. Je zorgt ervoor dat het gebruik van de iPad buiten de lessen niet storend is (dus niet door school lopen terwijl je op de iPad bezig bent, of met geluid aan in stilteruimtes werken)
  8. Het gebruik van VPN tijden de les is niet toegestaan
Verzuim
Pestprotocol

Related Posts