Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Leerlingen

​ Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgevi...
Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren w...
Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwi...
Verklaring van de gebruikte letters in SOM  Z : ziekte met toestemming van ...
​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan...
Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pest...
De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt o...
De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. ...
Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, En...
Overgangsnormen 4 havo en 4 en 5 vwo • voor ieder vak dat op het lesrooster staa...
Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schri...