Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Leerlingen

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zo...
​ Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgevi...
Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren w...
Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwi...
Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter ge...
​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan...
Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pest...
De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt o...
De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. ...
Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, En...
Bevorderd Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria i...
Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schri...
​ Onderstaand vindt u  een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de ...