Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Leerlingen

Regels en afspraken

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zon...
Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving...
Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van tevoren wo...
Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwij...
ZiekDe leerling wordt ziek en beter gemeld door zijn/haar ouder/verzorger. ...
De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen.J...
Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pest...
De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen die zich actief inzetten voo...
De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. ...
Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Eng...
Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5• voor ieder vak dat op het lesrooster ...
Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schri...
Onderstaand vindt u een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de ond...