Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Leerlingen

Regels en afspraken

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zon...
Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving...
Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren w...
Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwij...
De leerling wordt ziek/beter/afgemeld door zijn/haar ouder/verzorgerOnze recepti...
Per 1 januari 2020  ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van d...
Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pest...
De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt o...
De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. ...
Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Eng...
BevorderdEen leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is...
Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schri...
Onderstaand vindt u een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de ond...