Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Artikel overzicht Leerlingen

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zo...
​Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgevin...
Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren w...
Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwij...
Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter ge...
Per 1 januari 2020 ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de...
Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pest...
De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt o...
De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers.H...
Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Eng...
BevorderdEen leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is...
InformatieHet examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schrif...
​Onderstaand vindt u een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de on...