Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijv voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, enz.

Bij aanmelding van leerlingen wordt de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto's en video-opnamen en het plaatsen van foto's op internet. Ouders / verzorgers, en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij de ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken.

Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijv. reclamemateriaal voor de school)

Privacyreglement, gebruiksregels e-mail, internet, gsm,digitale geluids- en beeldopnames

De wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens.
Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. Het privacyreglement is op te vragen bij de schoolleiding en is te vinden op www.augustinianum.nl .
Ten aanzien van het gebruik door leerlingen van e-mail en internet geldt het e-mail- en internetreglement.


Foto's en video-opnames van leerlingen

Geluids-en beeldopnamen mogen op het schoolterrein of tijdens schoolactiviteiten alleen met instemming van betrokkenen (leerlingen en medewerkers) gemaakt worden. Audiospelers zijn in de klaslokalen niet toegestaan. In het Forum mag een leerling luisteren naar een audiospeler zolang het geluid van de speler niet hoorbaar is voor medeleerlingen, zulks ter beoordeling aan de forumsurveillant.

Vensters voor Verantwoording
Verzekeringen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/