Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijvoorbeeld voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, video-opnamen/foto's van leerlingen voor gebruik op de website/in foldermateriaal en voor onderwijsdoeleinden (opleiding van docenten), etcetera.

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leerlingen wordt gevraagd in Somtoday aan te geven of er al dan niet bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto's en video-opnamen voor publicatie. Ouder(s)/ verzorger(s), en bij meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij de ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken.

Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld voor promotiemateriaal van de school).

Verwerking persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van school. Verder op deze pagina vindt u een linkje naar het privacyreglement. In dit reglement zijn de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage, opgenomen. 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. 
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.

De belangrijkste doelen van gegevensverwerking voor het onderwijs zijn:

  1. de organisatie of het geven van onderwijs
  2. het leren en begeleiden van leerlingen
  3. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
  4. het bekendmaken van informatie over de hierboven genoemde organisaties en leermiddelen
  5. het bekendmaken van informatie over leerlingen (bijvoorbeeld op de eigen website)
  6. het bekendmaken van de activiteiten van de stichting/school op de eigen website
  7. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bedragen of vergoedingen
  8. het behandelen van geschillen
  9. het doen uitoefenen van verplichte accountantscontrole
  10. de uitvoering of toepassing van een relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot werkgeverschap, finance en control.


De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang.
Op het Augustinianum is een privacycoördinator aangesteld. De privacycoördinator is eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy en is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 040 211 10 69.

Daarnaast heeft Stichting Carmelcollege een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie over privacy in het onderwij en de AVG vindt u op www.kennisnet.nl.


Privacyreglement Stichting Carmelcollege


 Protocol social media


Vensters voor Verantwoording
Verzekeringen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/