Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Kosten

Gratis lesmateriaal

Het Augustinianum ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder lesmateriaal wordt verstaan:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in het betreffende jaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in het betreffende jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.


Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.

Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt ongeveer 100 euro per leerjaar. Het exacte bedrag hangt af van de activiteiten die in het betreffende leerjaar georganiseerd worden. De medezeggenschapsraad stemt ieder jaar in met de besteding en de hoogte ervan. De ouderbijdrage is vrijwillig; het niet betalen ervan leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten.

De hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is in juli 2023 goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

De bijdrage in de schoolkosten worden digitaal gefactureerd. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen ons betalen via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen.

Vervolgens kunt u kiezen uit twee betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een factuur). U krijgt vervolgens automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) óf een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken).


Digitaal Versterkt Onderwijs: aanschaf iPad

Op het Augustinianum gebruiken leerlingen, naast boeken en werkboeken, een iPad in de les. Alle ouders worden uitvoerig geïnformeerd over kosten en bestelwijze. De aankoop van een iPad is niet verplicht. Wij vragen ouders het device op vrijwillige basis aan te schaffen.Naast de bijdrage per leerjaar is er nog een aantal categorieën waar mogelijk (vrijwillig) kosten aan verbonden zijn:

Categorieën

1. Reizen; bedrag afhankelijk van o.a. bestemming

2. AugAcademie; eventuele bijdrage afhankelijk van activiteit

3. Sport- en gymkleding


Oudervereniging OVA
Vensters voor Verantwoording

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/