Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Onze visie op leren

Het schoolklimaat waarin je fouten mag en durft te maken, is de basis van waaruit wij werken. Het is essentieel dat leerlingen zich thuis, veilig en verbonden voelen met anderen.

Het is essentieel dat leerlingen zich thuis, veilig en verbonden voelen met anderen.

De school wil ervoor zorgen dat de leerlingen binnen de gestelde tijd hun diploma halen en dat zij goed worden voorbereid op hun vervolgstudie. We bieden hen daartoe een rijke leeromgeving en helpen hen zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

We leiden de leerlingen op in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun werk, en om initiatief en ondernemendheid te tonen. En we vragen van de ouders hun kind daarbij te begeleiden.

We richten ons niet alleen op overdracht van kennis maar zetten in op de brede vorming van leerlingen waarin er naast kwalificatie en socialisatie ook aandacht is voor persoonsvorming. Het onderwijs binnen het Augustinianum biedt leerlingen de ruimte om in relatie tot de ander hun eigen identiteit te verkennen en te vormen. Zodat de leerlingen, naast de verworven kennis en vaardigheden, toegerust zijn met een goed ontwikkeld moreel kompas.Over ons

Onze overtuiging

Het Augustinianum kent een lange, kleurrijke geschiedenis en heeft binnen de middelbare scholen in Eindhoven altijd een aparte, misschien zelfs wel bijzondere plaats ingenomen.

Lees meer

Onze overtuiging

Over ons

Twee belangrijke uitspraken van de Romeinse Augustinus: ‘Niemand kan men kennen tenzij door vriendschap’ en ‘Ik maak fouten dus ik besta’ dienen als basis voor de kernwaarden van de school.

Lees meer

Onze missie

Onze missie

Wij zijn in jou als mens geïnteresseerd en dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen. Wij geven je de verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken.

Lees meer