Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Hoogbegaafdheid

Van oudsher trekt het Augustinianum merkbaar veel leerlingen die heel getalenteerd zijn. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het scholen van een aantal collega's met betrekking tot het thema meer- en hoogbegaafdheid. Deze investering zal de komende jaren doorgezet worden met de bedoeling onze getalenteerde leerlingen nog beter te kunnen bedienen. Wij hebben daarbij de keuze gemaakt voor een reguliere klassensetting. 


Junior Masterclass

Sinds 2019 draait het Augustinianum het project "Junior Masterclass". De Junior Masterclass is bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw, die meer willen en kunnen. Ze mogen deelnemen na een positief advies van het docententeam.

Leerlingen uit leerjaar 1 werken op basis van een thema aan een zelfgekozen onderwerp. Leerlingen uit leerjaar 2 en 3 gaan een onderzoeksopdracht uitvoeren in samenwerking met een bedrijf of instelling. Ze leren vaardigheden als samenwerken, presenteren en onderzoeken.  Een aantal uur in de week verrichten zij onderzoek en worden zij vrijgesteld van enkele reguliere lessen. Er wordt toegewerkt naar een eindproduct dat gepresenteerd wordt aan ouders. 

De coördinator van de Junior Masterclass is mevrouw S. Laurens.


Acht-Plusklas

Sinds vier jaar werkt het Augustinianum met een acht-plusklas. Ook in schooljaar 2022-2023 bieden wij deze extra uitdaging aan groep-8 leerlingen met een vwo-advies (verkregen in groep 7).
Tevens kunnen de leerlingen alvast kennismaken met het middelbaar onderwijs zodat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs makkelijker verloopt.

De onderwijsinhoud van de acht-plusklas

In de plusklas komen met name de vakken Engels, biologie, scheikunde, wiskunde, drama en gym aan bod. Het is de bedoeling dat de leerlingen verschillende aspecten van bovengenoemde vakken ontdekken, gekoppeld aan een thema.

Wordt vanuit het talenonderwijs de taalontwikkeling extra gestimuleerd met uiteenlopende opdrachten en vraagstukken, de bètavakken appelleren voornamelijk op het analytisch denkvermogen. En tijdens de dramalessen zal aandacht worden besteed aan het bedenken van creatieve oplossingen en het leren presenteren van jezelf en van informatie. We vinden echter het hebben van spelplezier ook belangrijk. Het durven nemen van risico's, eens wat minder denken maar juist doen, kan voor begaafde leerlingen soms een hele uitdaging vormen.
Daarnaast is een dergelijke plusgroep een mooie gelegenheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en elkaar uit te dagen.

De coördinator van de Acht-Plusklas is mevrouw L. Janssen.Begeleiding en ondersteuning

De mentor is de spil van de begeleiding. Leren leren en leren plannen zijn speerpunten binnen de mentorlessen. Wanneer aanwezige talenten en kwaliteiten niet tot ontwikkeling komen ondanks deze basisondersteuning, bekijken we met het ondersteuningsteam hoe we de hoogbegaafde leerling kunnen stimuleren om op eigen niveau te presteren. De ondersteuningscoördinator is mevrouw S. Kappen.


Kind- ouder- school

De begeleiding is een zaak van school, maar niet van school alleen. Ook de ouders hebben hierin een belangrijke rol. Het helpt wanneer u weet hoe uw kind zich in diverse leersituaties gedraagt. Wanneer u oog heeft voor het proces dat uw kind, zijn docenten en de school doorlopen, kunt u het kind op een prettige manier stimuleren om zijn/ haar talent te ontwikkelen. Een open communicatie met elkaar is hierbij onontbeerlijk.

Dyslexie
Onderwijs en ICT

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/