Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5 schooljaar 2023-2024

Bevorderd

Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is voldaan:

1. de vakken oriëntatie op studie en beroep en lichamelijke oefening moeten tenminste met 'voldoende' zijn beoordeeld;
2. voor de lijst van cijfers moet gelden dat: 

  • alle cijfers 6 of hoger zijn, of dat
  • één cijfer 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger is, of dat 
  • één cijfer 4 is, of twee cijfers 5 zijn, of één cijfer 5 en één cijfer 4 zijn (in al deze gevallen moet de rest van de cijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de cijfers minimaal 6,0)

3. leerlingen mogen ten hoogste één 5 voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Voor de leerlingen zonder wiskunde A, B of C geldt dat ten hoogste één 5 voor Nederlands en Engels behaald mag worden en geen cijfer lager dan 5.

Niet bevorderd

Indien een leerling niet aan de overgangscriteria voldoet.

Bespreekzone overgangsrapportvergadering

Een leerling komt in aanmerking voor bespreking als hij/zij door ophoging van één van zijn cijfers met 1 punt wel aan de overgangsnorm zou voldoen. Indien een leerling niet aan criterium 1 van de overgangsnorm voldoet, komt hij/zij in aanmerking voor bespreking, mits hij/zij voor criterium 2 aan de norm heeft voldaan, dan wel in de bespreekzone zit.

Doorstroming en verandering van afdeling, tweede Fase

Een overstap van gymnasium naar atheneum is mogelijk in de tweede fase; een leerling kan Latijn en/of Grieks laten vallen, mits een extra moderne vreemde taal (MVT) gekozen is als extra vak. Er dient mogelijk een inhaalprogramma voor CKV gevolgd te worden.
Van vwo 4 en 5 naar havo
Een overgang van vwo 4 naar havo 5 is niet mogelijk. Een overstap van vwo 5 naar havo 5 is wel denkbaar. Een verzoek hiertoe dient vóór de rapportvergadering bij de afdelingsleider zijn ingediend. De docentenvergadering moet een reële kans zien voor de leerling om op havo 5 te slagen.
Van havo naar atheneum
Een overstap van havo 4 naar vwo 5 is niet mogelijk. Leerlingen die een havodiploma hebben behaald, kunnen aansluiting vinden in de vijfde klas van het atheneum. De beslissing hierover wordt genomen door een beoordelingscommissie, bestaande uit een van de afdelingsleiders bovenbouw, een decaan en de mentor van de leerling.
Een leerling die doorstroomt van havo 5 naar atheneum 5 is vrijgesteld van de vakken maatschappijleer, CKV en levensbeschouwing.

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2023-20...
Examens

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/