Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Overgangsnormen brugklassen 2021-2022

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: ...
Lees Meer
  16560 Hits
  0 reacties
16560 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2021-2022

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IILevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  15047 Hits
  0 reacties
15047 Hits
0 reacties

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5 schooljaar 2021-2022

Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5• voor ieder vak dat op het lesrooster staat, wordt een jaarcijfer gegeven (behalve voor de vakken oriëntatie op studie en beroep en lichamelijke opvoeding (LO) die met onvoldoende, voldoende of goed worden gewaardeerd);• voor havo 4 wordt het gemiddelde van de jaarcijfers voor de vakken culturele ...
Lees Meer
  7573 Hits
  0 reacties
7573 Hits
0 reacties