Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Brainport School!

Yes! Na een jaar aspirant-lidmaatschap van Brainport Scholen mogen we ons nu volwaardig lid noemen. Daar zijn we erg blij mee!

Wat betekent het om een Brainport School te zijn? 
De Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. De school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit deze regio. 

Professionals in het onderwijs willen leerlingen handvatten geven om succesvol in de wereld te zijn. De wereld is de laatste 15 jaar echter enorm aan het veranderen. En hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? Welke impact krijgen globalisering, robotisering en technolisering op de vaardigheden van werknemers? Zijn er wellicht nieuwe competenties nodig die we nu nog niet kunnen bedenken? Eigenlijk is er maar één zekerheid; het is belangrijker dan ooit om te blijven leren. Brainport Scholen trekken gezamenlijk op om in te spelen op een lerend leven.

Scholen doen dat vanuit de overtuiging dat leerlingen hun talenten meer ontwikkelen als ze zelf vorm mogen geven aan hun leerproces. Leerlingen raken meer betrokken en gemotiveerd bij het leren als de lesstof maatschappelijke betekenis krijgt. Brainport Scholen leggen daarom een sterke verbinding met het regionale bedrijfsleven. Ze geven samen met bedrijven en instellingen vorm aan projecten. Hierbinnen ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden én ontwikkelen van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de 'echte wereld'. 


Onze geslaagden van 2024!
Carmel jubileumweek

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/