Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer
Aanbevolen 

Actuele situatie ivm coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de actuele situatie en de maatregelen die we op onze school nemen als het gaat om het coronavirus. Informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden; wij volgen iedere dag de richtlijnen van overheid en RIVM.

Updates juni 2020
De aanmeldingsprocedure voor de acht-plusklas wordt, gezien de huidige situatie,  opgestart na de zomervakantie. Op dit moment wachten wij op de nieuwe richtlijnen van de overheid voor schooljaar 2020-2021, zodat wij ons plustraject hier volledig op aan kunnen passen. Het streven is nog steeds om het traject, zoals elk jaar, te laten starten in oktober en af te sluiten in februari. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele situatie en bijbehorende maatregelen van dat moment. Zodra de aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2020-2021 wordt opgestart ontvangen de basisscholen bericht van ons.

Sinds dinsdag 2 juni mogen we weer lesgeven in het schoolgebouw en daar zijn we heel blij mee. Al onze leerlingen krijgen weer (gedeeltelijk) les op school, met inachtneming van een aantal strikte (RIVM) richtlijnen. In de praktijk komt dit neer op een mengvorm van fysiek en digitaal onderwijs, ofwel 'hybride onderwijs'. Daarvan zal het grootste deel digitaal zijn, in ieder geval in de weken tot aan de zomervakantie.

Update mei 2020
Met de eindstreep van dit bijzondere schooljaar in zicht komt, is leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) meer duidelijkheid gegeven over de laatste periode van het schooljaar en het besluit over het bevorderen en doubleren. Samenvatting op hoofdlijnen: 

 • De (digitale) lessen gaan door tot en met dinsdag 30 juni. De afsluitende toetsweek komt te vervallen.
 • De reguliere overgangsnormen, zoals vermeld op de website van de school, komen voor schooljaar 2019-2020 te vervallen. In plaats daarvan ontvangen alle leerlingen aan het einde van dit schooljaar een onderbouwd advies ten aanzien van overgaan of zitten blijven. Dit advies is gebaseerd op reeds behaalde cijfers uit periode 1 en 2, resultaten van opdrachten en toetsen uit periode 3, inzet en werkhouding in het algemeen (ook ten tijde van afstandsonderwijs) en de hieruit geconstateerde ontwikkeling van de leerling.
 • De school kan een bindend besluit nemen ten aanzien van het vervolg van de schoolcarrière van de leerling. Dit doen wij als de leerling niet voldoet aan de normen die zijn opgenomen in de bijlage.
 • In sommige gevallen kan het advies of bindend besluit betekenen dat de leerling een andere vorm van onderwijs (bijvoorbeeld vmbo/mbo) moet gaan volgen. In de meeste gevallen zijn de gesprekken hierover reeds opgestart. De communicatie over deze groep leerlingen vindt uiterlijk half mei plaats. De overige adviezen en besluiten volgen aan het einde van het schooljaar.
 • Voor havo 4, vwo 4 en vwo 5 geldt dat een aantal onderdelen uit het programma van toetsing en afsluiting (PTA) dit schooljaar op normale wijze wordt afgerond, te weten:
  • in havo 4: levensbeschouwing en CKV
  • in vwo 4: levensbeschouwing en maatschappijleer
  • in vwo 5: ANW en CKV
 • We onderzoeken momenteel welke stof van de andere vakken in havo 4 en vwo 5, die onderdeel uitmaken van de SE's (schoolexamens), dit jaar nog getoetst kunnen worden. De betreffende leerlingen worden hierover binnenkort door ons geïnformeerd.
 • In het schooljaar 2020-2021 wordt een extra ronde schoolexamens ingepland (periode SE-0) voor havo 5 en vwo 6. Daarin kunnen toetsen gemaakt worden ter vervanging van de stof die we in het derde trimester niet meer konden toetsen. We zijn aan het onderzoeken welke stof dat per vak zal zijn. Het PTA zal daardoor op sommige onderdelen worden aangepast.

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben allen aanvullend een toelichting in de vorm van (mogelijk) 'veelgestelde vragen' en de normen voor een bindend besluit ontvangen.

Update 27 maart 2020

Op basis van signalen van leerlingen, ouders en medewerkers hebben we ons digitaal afstandsonderwijs enigszins bijgesteld. Zo zijn we o.a. gestart met het 40-minutenrooster, met behoud van tussenuren. Door deze aanpassingen verwachten we dat er voor alle betrokkenen een 'gezondere balans' ontstaat, ook op de wat langere termijn.

Workouts!
Sinds het begin van deze tijden van online lessen en binnen blijven, doet de sectie LO haar uiterste best om jullie in beweging te houden en uit te dagen. Durf jij het aan? Om de dag komt er een video online, waarin jij mee kunt doen aan een workout. Heb je ze gemist? Ze zijn ook op de website te vinden: https://www.augustinianum.nl/index.php/blog/workout-1
Heb je nog niet genoeg bewogen? Pak dan snel je telefoon en volg ons op goedemorgen_augustinianum. Daar vind je leuke challenges.

Update 23 maart 2020
Zojuist heeft de VO-raad aan alle leden geadviseerd om met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor wat betreft de schoolexamens. Stichting Carmelcollege neemt dat advies over. De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen.

Het is ontzettend vervelend voor iedereen die zoveel tijd en energie heeft gestoken in de voorbereidingen, maar we kunnen niet anders dan het advies opvolgen.

Als reden voor de oproep geeft de VO-raad aan dat er na de persconferentie van het kabinet - waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd - grote verwarring is ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen.

Carmelscholen blijven tot nader bericht open voor opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen, of voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden.
Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens en/of de eindexamens zullen we hierover communiceren.

Update 18 maart 2020
Digitale lessen

Vandaag zijn we van start gegaan met de digitale lessen! Leerlingen krijgen zo veel mogelijk les via het rooster. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn hierover gisteren (17 maart) geïnformeerd en voorzien van uitgebreide instructies. Het lijkt erop dat alles tot nu toe technisch goed verloopt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

Verlof en ziek melden

Omdat we in deze nieuwe fase niet precies weten wie er nog ziek is of wegens RIVM-klachten niet op school mocht komen maar nu thuis wel lessen kan volgen, hebben we het volgende besloten:
Alle leerlingen worden per vandaag op 'aanwezig' gezet in SOM. Mocht uw zoon/dochter geen digitale lessen kunnen volgen, dan vragen we u dit per ommegaande door te geven aan de receptie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Vanaf nu gelden ook weer de normale regels met betrekking tot verlof en ziek melden. Op deze manier houden we zicht op de digitale aanwezigheid.

Examens

Ons plan voor de afronding van de schoolexamens is vandaag naar de examenkandidaten en hun ouders verstuurd. De examenleerlingen mogen op school herexamens en inhaalexamens komen maken. We gaan deze schoolexamens uiteraard op verantwoorde wijze afnemen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Tweede update 15 maart 2020
Het kabinet heeft de bestaande landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus verlengd tot en met 6 april a.s. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen genomen die ook gelden tot en met 6 april a.s. Vanaf morgen wordt al het onderwijs in de schoolgebouwen opgeschort, ook voor examenleerlingen. Voor hen wordt op korte termijn een oplossing gezocht door het Ministerie. Vanaf morgen verzorgen de scholen opvang voor leerlingen waar dat nodig is. Een ingrijpende beslissing, maar in onze ogen een juiste beslissing.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen u de komende tijd zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien. Bijvoorbeeld via mailberichten van de schoolleiding en andere communicatiekanalen van de school, zoals de website.

Wat betekenen de maatregelen voor het onderwijs aan leerlingen?
Al het onderwijs aan de leerlingen in het schoolgebouw wordt tot nader order opgeschort. De prioriteit ligt nu bij het voorbereiden van digitaal onderwijs op afstand, in de eerste plaats aan onze examenleerlingen. We verwachten dat we hiermee aanstaande woensdag kunnen starten.
De schoolexamens gaan tot nader bericht niet door. In de loop van de komende week verwachten we vanuit het Ministerie meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens en het eindexamen. Natuurlijk brengen we u daarvan tijdig op de hoogte.

Opvang van leerlingen op school
We gaan vanaf morgen (maandag 16 maart a.s.) ook opvang op school verzorgen voor leerlingen waarvan de ouders aangeven dat dit nodig is vanwege de vitale beroepen van de ouders. Als u wilt dat uw zoon/dochter wordt opgevangen dan doen we dat vooralsnog, tenzij uw zoon/dochter (milde) klachten heeft. We verzoeken u wel om het aan ons door te geven als u uw zoon of dochter naar school laat komen. U kunt dit doorgeven via de receptie of door een bericht te sturen naar de teamleider. We vragen u, onze medewerkers en de leerlingen om ervoor te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter afstand tussen mensen wordt bewaard en zullen daar ook op toezien.

Aanwijzingen RIVM
Voor zowel leerlingen als medewerkers en eventuele bezoekers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: blijf thuis en beperk je sociale contacten als je verkouden bent, keelpijn of verhoging tot 38 graden, of hoest. Ook moet je thuisblijven als je zelf of een huisgenoot behoort tot de groep 'kwetsbare personen', of als je een huisgenoot hebt waarvan is vastgesteld dat hij/zij het coronavirus heeft.

Samen aan de slag
We staan samen voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken voor onze leerlingen. We blijven daarover zo goed mogelijk met u communiceren. Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de teamleider van uw zoon/dochter. We vragen u om ons bij voorkeur zo min mogelijk telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,


Marc van Dongen MME
rector


Update 15 maart 2020
Deze brief is vanmiddag verzonden naar ouder(s)/verzorger(s):

Wij maken ons grote zorgen. Over elkaars gezondheid, die van onze leerlingen, en natuurlijk in het algemeen over wat ons te wachten staat. We horen en voelen dat dezelfde zorgen er óók zijn bij u, en bij onze medewerkers. Tot nu toe moeten de scholen waar mogelijk open blijven en onderwijs verzorgen, en vervullen we daarmee ook een belangrijke opvangfunctie. We proberen uit alle macht te doen wat we kunnen, maar ook wij kunnen het onmogelijke niet mogelijk maken.

En daarom voelen we ons steeds meer ongemakkelijk bij de situatie die is ontstaan: aan de ene kant de officiële adviezen van het RIVM en het sterke beroep van het kabinet om open te blijven. En in die context de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereidingen op de examens. Aan de andere kant zijn er steeds meer andere geluiden van andere experts en we zien de ontwikkelingen in de landen om ons heen.

Het bestuur van Carmel is samen met de schoolleiders zaterdag opnieuw in crisisberaad bijeengekomen en heeft besloten om vanaf de komende week alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs aan examenleerlingen (4 vmbo, 5 havo en 6 vwo), en opvang voor wie daar behoefte aan heeft. Met daarbij de kanttekening dat men de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht neemt.
Met onze zorg voor 36.000 leerlingen en 4.200 medewerkers zijn wij in Nederland een onderwijsverbond dat gewicht in de schaal legt. Daarom heeft ons bestuur hun zorgen en besluit zaterdag gedeeld met de voorzitter van de VO-raad. De heer Rosenmöller heeft toegezegd dit mee te nemen in zijn overleg met de Minister vanmiddag.

In de loop van vandaag horen we wat de uitkomsten zijn van het overleg in Den Haag. We houden er rekening mee dat zij besluiten dat alle scholen alsnog gesloten worden, en dat daarmee ons besluit "overvleugeld" wordt. Als dat zo is dan zullen we u daarover in de loop van zondag via de schoolleiding meer informatie geven. Houdt u daarom onze website goed in de gaten.

Mocht het kabinet anders besluiten dan blijven wij bij onze beslissing: Carmelscholen zijn open voor opvang, en examenleerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun examens. In dat laatste geval geldt dat de overige leerlingen tot nader order worden vrijgesteld van lessen. Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende tijd of en hoe we onderwijs kunnen verzorgen. De school is open voor opvang van leerlingen voor wie dat nodig is.
Het personeel richt zich vanaf maandag op het zo goed mogelijk voorbereiden van de examenklasleerlingen, en op een goede opvang van de leerlingen die naar school komen. We verzoeken u het rooster goed in de gaten te houden.

We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,
namens het College van Bestuur Carmel,

Marc van Dongen MME
rector

Update 14 maart 2020:
Op 12 maart jl. heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De oproep om sociale contacten te beperken en thuis te blijven bij (milde klachten van) verkoudheid, hoesten, niezen of koorts geldt nu voor heel Nederland. Zie verder de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Brabant

Vanuit de zorg voor jullie en onze gezondheid, hebben we naar aanleiding van deze nieuwe maatregelen in het MT besproken wat dit betekent voor onze school. We hebben de informatie voor jullie in een overzicht gezet:

 • Vooralsnog blijft de school open en gaan de lessen zoveel mogelijk door. We volgen daarin de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Mocht er in deze situatie iets veranderen, dan informeren we u daar zo spoedig mogelijk over. We zijn ons overigens volop aan het voorbereiden op een eventueel scenario dat de school wel zou moeten sluiten.
 • Alle reizen en excursies die gepland staan tot en met 31 maart a.s. worden geannuleerd of uitgesteld. Meer informatie daarover volgt z.s.m. vanuit de teamleider en/of de organisatie van de betrokken reis of excursie.
 • Reizen die gepland staan tot en met 27 april a.s. naar gele, oranje en rode gebieden worden ook geannuleerd of uitgesteld. Meer informatie daarover volgt z.s.m. vanuit de teamleider en/of de organisatie van de betrokken reis of excursie.
 • Vanaf aanstaande maandag zullen we het lesrooster zodanig aanpassen dat de onderbouwklassen (leerjaar 1 t/m 3) zoveel mogelijk in een vast lokaal zitten. De docenten zullen dan van lokaal wisselen in plaats van de leerlingen. Voor de bovenbouwklassen geldt dat de leerlingen van lokaal blijven wisselen.
 • Om de leerlingen zoveel mogelijk te spreiden, gaan we vanaf aanstaande maandag weer gebruik maken van onze locatie op de Otto Veniusweg (OTV).
 • We vragen de leerlingen om tijdens de pauzes zoveel mogelijk naar buiten te gaan (het sportveld zullen we ook openstellen). Gelukkig wordt het weer de komende week wat beter. Het pauzeren in het atrium en in de gangen van de benedenverdieping is overigens nog steeds toegestaan. We zullen er zoveel mogelijk op toezien dat er geen grote groepen ontstaan.
 • We bekijken in overleg met de docenten LO welke sportactiviteiten zij nog kunnen aanbieden. Voorwaarde hierbij is dat fysiek contact tussen de leerlingen natuurlijk zoveel mogelijk wordt vermeden.
 • De herexamens gaan door volgens planning. Er wordt een extra herkansingsmoment gepland voor de leerlingen die tijdens het eerste herkansingsmoment rechtmatig afwezig zijn (bijvoorbeeld wegens ziekte / ziekteverschijnselen). We houden de berichtgeving van het Ministerie van Onderwijs rondom de (school)examens in de gaten en zullen gebruik maken van de ruimte die ons eventueel geboden wordt. We roepen de eindexamenleerlingen nogmaals op om alleen naar school te komen, ook voor een toets, wanneer zij klachtenvrij zijn.
 • De voor de docenten geplande studiemiddag van dinsdag 17 maart a.s. zal volledig in het teken staan van het introduceren van en oefenen met het geven van digitaal onderwijs op afstand.
 • We gaan extra letten op de schoonmaak en hygiëne van het gebouw. We zullen o.a. kranen, trapleuningen en klinken gedurende de dag regelmatig schoonmaken.
 • Tot en met 31 maart a.s. zijn alle avondactiviteiten in het gebouw geannuleerd.

Nogmaals de oproep om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten, ook bij milde klachten, en de hygiënemaatregelen in acht te blijven nemen: regelmatig en goed de handen wassen met water en zeep, hoesten/niezen in de elleboog, geen handen schudden/elkaar vastpakken en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Het is niet ondenkbaar dat de situatie op korte termijn alweer wijzigt. We volgen alle instructies van de overheid, het RIVM, onze stichting en de veiligheidsregio nauwgezet en brengen u weer op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.
Workout!
Lesotho en Zuid-Afrika, een reis van betekenis

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/