Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Ventilatie schoolgebouwen

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. We geven daarom bij deze informatie over de ventilatiemogelijkheden en luchtkwaliteit op onze school.

Wetenschappers zeggen dat kleine vochtdruppeltjes in de lucht (aerosolen) geen grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn over het algemeen natuurlijk wel belangrijk. Maar klimaatinstallaties zijn niet gemaakt om infecties te voorkomen. Om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen, moeten we ons vooral zo goed mogelijk houden aan de hygiënevoorschriften en de maatregelen van de regering.

In dit bericht gaan we in op twee onderwerpen:

 • Ons eigen gedrag bepaalt of we verspreiding van het virus voorkomen of juist niet. Iedereen doet mee!
 • De ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit op onze school.
Iedereen doet mee
Het is belangrijk dat we ons allemaal houden aan de hygiënevoorschriften en de maatregelen van de regering. Ook op school gelden extra regels. Iedereen moet zich aan die regels houden. Want dan kunnen we de verspreiding van het virus stoppen of afremmen.

In het kort zijn dit de belangrijkste regels:
 • Is er sprake van verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)? Hoest je? Heb je last van benauwdheid, verhoging of koorts? Of kun je ineens niet meer ruiken of proeven? Dan mag je niet op school komen en moet je een coronatest doen.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Iedereen wast zeer regelmatig de handen en niest of hoest in de elleboog. In ieder lokaal is desinfecterende handgel aanwezig.
 • We schudden geen handen.

Maar op school gelden nog meer regels:
 • Je blijft ook thuis als er sprake is van een huisgenoot met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Huisgenoten van een persoon met bewezen Covid-19 gaan 10 dagen in quarantaine. Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Neem in al deze gevallen contact op met de teamleider van uw zoon/dochter. Leerlingen die met genoemde gezondheidsklachten toch op school zijn, zullen dringend verzocht worden naar huis te gaan.
 • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot de medewerkers.
 • Als een docent van lokaal moet wisselen, dan verlaat hij/zij het lokaal enkele minuten voordat de bel gaat. De leerlingen blijven in het lokaal totdat de bel gaat. Pas op het moment dat de bel gaat, mogen de leerlingen wisselen van lokaal.
 • Van leerlingen wordt verwacht dat zij de kortste looproute nemen naar het andere lokaal. Er zijn geen vaste looproutes in het gebouw.
 • Wanneer de leerlingen aankomen bij een lokaal en de docent is nog niet aanwezig, dan gaan zij alvast naar binnen en zitten op hun plaats (tenzij er nog andere leerlingen in het lokaal zijn; in dat geval wachten zij op de gang).
 • Het dragen van een mondkapje door leerlingen of medewerkers van de school is toegestaan, maar niet verplicht. Sommige lokalen zijn uitgerust met spatschermen.

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de regering werken onze onderwijsondersteunende medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Alleen als het echt niet anders kan komen zij op school. Onze docenten zijn zo kort mogelijk op school aanwezig.

Ventilatiemogelijkheden en luchtkwaliteit
Nogmaals: klimaatinstallaties zijn niet ontworpen om infecties te voorkomen. Maar goede ventilatie kan wel meehelpen om de risico's te verminderen. Daarom hebben we de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan ventilatie en luchtkwaliteit. We geven hieronder een overzicht van de maatregelen die we de afgelopen tijd hebben genomen. Ook vertellen wat we de komende tijd nog gaan doen.

Vanaf juni: aangepast ventileren
 • We zetten de klimaatinstallaties zo lang mogelijk aan. Dat noemen we 'maximaal ventileren'. Hierdoor komt zoveel mogelijk verse buitenlucht naar binnen, en gaat gebruikte binnenlucht naar buiten.
 • We voorkomen recirculatie (de verplaatsing van lucht zonder dat er verse buitenlucht wordt ingevoerd). Airco's, ventilatoren en recirculatiesystemen zijn uitgeschakeld en/of worden niet gebruikt. Deze mogen alleen gebruikt worden als er maar één persoon in een ruimte aanwezig is.
 • Als er geen uitgebreid ventilatiesysteem is, luchten onze medewerkers regelmatig de leslokalen gedurende 10 tot 15 minuten. Dit doen ze voor, tijdens en na de les.

In augustus en september: inventariseren van de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit
Alle scholen in Nederland hebben de ventilatiemogelijkheden en de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Ook onze school heeft dit gedaan. De conclusie van ons onderzoek is dat we niet van alle gebouwen genoeg informatie hebben om de luchtkwaliteit goed te kunnen meten. Wel hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte luchtkwaliteit. Dit is een schatting, maar geen definitieve uitkomst.

De schatting van de luchtkwaliteit op onze school is als volgt:

Naam locatie                          Adres Plaats                                      Inschatting luchtkwaliteit

Tijdelijke huisvesting              Otto Veniusweg 43 EINDHOVEN     Redelijk

Hoofdlocatie                          Dirk Boutslaan 25 EINDHOVEN        Voldoende

Toelichting:
Onvoldoende: Er zijn meerdere ruimtes in het gebouw aanwezig waar de ventilatie mogelijk niet voldoende is. Het gebouw voldoet aan de eisen, maar de luchtkwaliteit kan plaatselijk, of in het algemeen lager zijn.
Redelijk: in dit gebouw wordt redelijk geventileerd, maar het leidt mogelijk niet altijd tot voldoende verversing.
Voldoende: het gebouw heeft voor vrijwel iedere ruimte een ventilatiesysteem dat (vrijwel) continu zorgt voor voldoende verse lucht.

Nogmaals willen we benadrukken: de luchtkwaliteit zegt niets over de risico's op verspreiding van het Coronavirus. Dat hangt vooral samen met ons eigen gedrag. Goede ventilatie kan wel meehelpen om de risico's te verminderen. Daarom gaan we nader onderzoek doen naar de luchtkwaliteit en de ventilatiemogelijkheden.

Volgens de experts van het RIVM is er op dit moment geen reden om voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen waar scholen reeds aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012), aanvullende ventilatie-eisen zijn volgens het RIVM niet nodig. Het bestuur van Stichting Carmelcollege streeft ernaar om de ventilatie van alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

Vanaf oktober: onderzoeken en meten
Zoals gezegd is bovenstaande uitspraak over de luchtkwaliteit van onze school een schatting. Maar: meten is weten. Daarom willen we weten hoeveel koolstofdioxide (CO2) er in onze lesruimtes aanwezig is. We weten dan per gebouw en/of per lesruimte of de luchtkwaliteit aan de eisen voldoet.
We hangen de komende tijd CO2-meters op, die continu de luchtkwaliteit meten. De meetresultaten worden automatisch geregistreerd. Om het onderzoek te kunnen doen, moeten we vastleggen welke normen we gaan gebruiken. De GGD heeft hiervoor kaders opgesteld. Die gaan we gebruiken.

Als de resultaten voldoende zijn, dan is er geen verdere actie nodig. Als er (te) veel CO2 is, gaan we kijken naar de beste mogelijkheden voor die locatie. Dat kan een technische aanpassing zijn (bijvoorbeeld aanvullende ventilatie). Of een organisatorische aanpassing. Bijvoorbeeld een bepaalde ruimte anders inroosteren, voor minder personen gebruiken, of helemaal niet meer gebruiken.

We hebben direct CO2-meters besteld. Deze worden in de komende weken geleverd, gemonteerd en geïnstalleerd. We beginnen met de locatie waarvan we de luchtkwaliteit hebben ingeschat als redelijk. We verwachten dat iedere lesruimte in die gebouwen in week 50 voorzien zijn van een CO2-meter. We gaan ervan uit dat we de eerste meetresultaten in januari 2021 kunnen delen.

Bij vragen hierover, kan contact opgenomen worden met dhr. G. van Brakel, directeur bedrijfsvoering.

Marc van Dongen
rector
Nieuwe leden oudergeleding Medezeggenschapsraad (M...
Groot AugDictee: dit jaar met Mel Wallis de Vries!

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/