Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Ons managementteam

G. van Brakel

G. van Brakel

Directeur bedrijfsvoering

Binnen school ben ik verantwoordelijk voor de interne processen die een bijdrage leveren aan een optimale leeromgeving. Richting geven aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering – hoe middelen, geld en personeel worden ingezet- om te komen tot een vlekkeloos lopende organisatie is voor mij de grootste uitdaging.

Om de schakel te zijn tussen het onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel, om de samenwerking binnen het personeel te bevorderen, is mijns inziens een essentiële bijdrage voor ons fijne leefklimaat. Onze cultuur waarin met recht een warm hart is voor onze leerlingen.