Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Ons managementteam

Marc van Dongen

Marc van Dongen

Rector

Als eindverantwoordelijk schoolleider, als rector van het Augustinianum, ga ik voor een warm, veilig, pedagogisch klimaat. Een klimaat waar leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waar men uitgaat van vertrouwen en waar fouten gemaakt mogen worden. Waar wordt samengewerkt en samen geleefd. Je leert elkaar kennen door vriendschap!

Het is deze basis die voorwaardelijk is om te groeien en ontwikkelen, om te kunnen leren en werken, om te kunnen zijn wie je bent. Dan pas kan ieders talent, van leerling tot medewerker, tot bloei komen. Deze basis ben je met elkaar en geef je door, elke dag opnieuw. Dit kenmerkt mijn schoolteam, onze school, het Aug en daar ben ik heel erg trots op. Ik ben dan ook een bevoorrecht mens dat ik leiding mag geven aan een team van mensen dat vanuit hun onderwijshart betrokken is met leerlingen, ouders en elkaar.