Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Nieuwsarchief

Afgelopen schooljaar deed het Augustinianum opnieuw mee aan de Nederlandse Hersenolympiade. Dit inmiddels voor de derde keer. Nynke en Freek laten weten hoe ze ...
De uitslag van de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR is bekend. Hartelijk dank aan alle ouders/verzorgers die een stem hebben uitgebracht. Met veel pl...
Op maandag 13 juni vond een feestelijke afsluiting van de voorrondes van het Groot AugDictee plaats. Door de ons allemaal bekende omstandigheden was het dit sch...