Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Internationalisering

Het Augustinianum ziet het als zijn opdracht om de leerlingen te laten zien dat onze wereld wordt beïnvloed door de wereld om ons heen, die niet ophoudt bij onze landsgrenzen. Wij leven in een steeds kleiner wordende wereld waarbij aan kennis en sociale vaardigheden steeds hogere eisen worden gesteld. Wij willen onze leerlingen toponderwijs bieden waarbij aandacht voor deze aspecten centraal staat. 

Dit willen wij bereiken door de leerlingen voor te bereiden op het functioneren in een Europese en wereldwijde context door deelname aan internationale projecten. Hiermee willen wij ook een extra impuls geven aan het toponderwijs door het leren in een bredere context te plaatsen en door extra vakinhoudelijke verdieping te bieden.

FAQ – iPads in de klas
Lesotho

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/