Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Rekenbeleid

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets deel uit van het examen. Het resultaat van deze toets zal weergegeven worden op de cijferlijst bij het diploma, maar zal nog niet meetellen voor de slaag- en zakregeling.

Bij leerlingen die vanaf het schooljaar 2015-2016 examen doen, zal het resultaat van de rekentoets wel meetellen voor de zak- en slaagregeling.

Ter voorbereiding op het rekenexamen zullen er in meerdere leerjaren voorbereidende rekentoetsen worden afgenomen. Na afloop van de toets krijgen de leerlingen een resultaat en een sterkte-/zwakteanalyse op het gemaakte werk. Thuis en op school kan geoefend worden om onderdelen uit de sterkte-/ zwakteanalyse aan te pakken.


...

Welkom | Steunpunt Taal en Rekenen VO

Het Steunpunt taal en rekenen vo is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze opdracht is het ondersteunen van vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen.


...

Beter rekenen - Home

Sluit je aan bij Beter Rekenen, maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in rekenen.
...

Home - Taal en Rekenen

Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.

Samenwerking met Stiftsgymnasium te Xanten
Digitale Schoolgids

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/