Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Rekenbeleid

In februari 2019 is de rekentoets als onderdeel van het eindexamen in het VO definitief afgeschaft.

Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het echter van belang dat het vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Voor havo en vwo geldt 3F als eindniveau voor de rekentoets.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er een schoolexamen rekenen voor deze leerlingen. Het resultaat voor dit schoolexamen rekenen telt niet mee in de slaag- en zakregeling maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Iedere leerling beheerst basale rekenvaardigheden die nodig zijn ter ondersteuning van de vakken waarbij gerekend moet worden en iedere leerling beheerst voldoende rekenvaardigheden om ook later in het dagelijks leven vooruit te kunnen.

In de brugklas wordt een rekentoets afgenomen. Na afloop van de toets krijgen de leerlingen een resultaat en een sterkte-/zwakteanalyse op het gemaakte werk. Thuis en op school kan geoefend worden om onderdelen uit de sterkte-/ zwakteanalyse aan te pakken.

Leerlingen met dyscalculie kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten:
  • Extra tijd bij toetsen met rekenopgaven
  • Het gebruik van een rekenmachine bij toetsen met rekenopgaven
  • Een algemene formulekaart die ook bij het CE is toegestaan
  • Extra rekenkaarten per onderwerp (alleen voor de onderbouw)...

Beter rekenen - Home

Sluit je aan bij Beter Rekenen, maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in rekenen.
...

Home - Taal en Rekenen

Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.

Samenwerking met Stiftsgymnasium te Xanten
Digitale Schoolgids

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/