Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Rekenbeleid

In februari 2019 is de rekentoets als onderdeel van het eindexamen in het VO definitief afgeschaft. Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het echter van belang dat het vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Voor havo en vwo geldt 3F als eindniveau voor de rekentoets.Met ingang van het schooljaar...
Lees Meer
  5199 Hits
  0 reacties
5199 Hits
0 reacties

Digitale Schoolgids

De digitale schoolgids voor 2023-2024 treft u hieronder aan. Afhankelijk van uw internetbrowser is hieronder de volledige PDF zichtbaar (eenvoudig te downloaden, door met de rechter muisknop op de afbeelding hieronder te klikken en voor opslaan te kiezen), of een downloadknop om de PDF te downloaden.  In sommige browsers wordt d...
Lees Meer
  15843 Hits
  0 reacties
15843 Hits
0 reacties

De AugAcademie

Ontdek de wereld van de AugAcademie op het Augustinianum, de school waar ieder talent zich thuis voelt! Onze AugAcademie biedt een uitgebreid scala aan activiteiten die niet moeten, maar 'mogen', en zelfs worden aangemoedigd. Het is een van onze plekken waar leerlingen hun ware potentieel kunnen ontplooien en laten zien wat ze in huis heb...
Lees Meer
  6942 Hits
  0 reacties
6942 Hits
0 reacties

AugPop

Wil je samen met andere leerlingen popmuziek maken? Samen een bandje vormen en af en toe optreden op een echt podium? Schrijf je dan in voor AugPop.
  4039 Hits
  0 reacties
4039 Hits
0 reacties

Cambridge English op het Augustinianum

Binnen de Augacademie kan je je opgeven voor een van de Cambridge English courses die de docenten Engels op school verzorgen. De cursussen vinden plaats na de reguliere lessen. Aan elke cursus zijn kosten verbonden. Voor alle jaarlagen zijn er mogelijkheden, die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Om mee te kunnen doen aan Cambridge English, m...
Lees Meer
  5810 Hits
  0 reacties
5810 Hits
0 reacties

Delf Scolaire

Delf Scolaire Hieronder vindt u een powerpoint met informatie over Delf Scolaire voor schooljaar 2024-2025. Klik op het pijltje en de presentatie speelt af. Inschrijfformulieren  Onderstaand de inschrijfformulieren, in te leveren bij een docent Frans. Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier Download PD...
Lees Meer
  5248 Hits
  0 reacties
5248 Hits
0 reacties

Certificaat

Als bewijs voor je deelname aan de AugAcademie krijg je een officieel certificaat uitgereikt. Dit certificaat wordt op twee momenten tijdens de schoolcarrière wordt uitgereikt: aan het einde van klas 3 en in het examenjaar.  Het is een belangrijk document. Niet alleen is het een eerste opzet naar een 'curriculum vitae', maar het is ook van bel...
Lees Meer
  8059 Hits
  0 reacties
8059 Hits
0 reacties

Voor wie?

Deelname aan de AugAcademie gebeurt nu nog op vrijwillige basis: wie iets extra's wil doen, kan en mag dat. In de toekomst streven we ernaar om alle leerlingen één of meerdere activiteiten binnen de Academie te laten ondernemen. De AugAcademie wordt daarmee een vast onderdeel van het onderwijsaanbod.Heb je vragen over de AugAcademie? Stel deze dan ...
Lees Meer
  8707 Hits
  0 reacties
8707 Hits
0 reacties

Medezeggenschap

Het Augustinianum vindt inspraak en meedenken over schoolzaken heel belangrijk. Met de verschillende geledingen, MR, leerlingen en ouders, is regelmatig overleg. Ouders communiceren met teamleiders over allerlei schoolzaken in zogenaamde ouderklankbordgroepen. Leerlingen hebben ook direct in schoolverband allerlei mogelijkheden om suggesties te gev...
Lees Meer
  5730 Hits
  0 reacties
5730 Hits
0 reacties

Oudervereniging OVA

Al meer dan 50 jaar is de OVA (OuderVereniging Augustinianum) een belangrijk onderdeel van het Augustinianum. Naast de formele MR zijn wij een informele vereniging die als klankbord dient voor de schoolleiding en de MR ouders over dagelijkse onderwerpen maar die ook organisatie en ondersteuning biedt bij schoolbrede activiteiten zoals thema-avonden...
Lees Meer
  5576 Hits
  0 reacties
5576 Hits
0 reacties

Kosten

Gratis lesmateriaal Het Augustinianum ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder lesmateriaal wordt verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken; examentrainingen/-bund...
Lees Meer
  4246 Hits
  0 reacties
4246 Hits
0 reacties

Vensters voor Verantwoording

​Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, maar ook het aantal leerlingen en het voedingsgebied van de school wordt in beeld gebracht.​ Deze kwaliteitskaart, 'Vensters voor Verantwoording', i...
Lees Meer
  4333 Hits
  0 reacties
4333 Hits
0 reacties

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijvoorbeeld voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, video-opnamen/foto's van leerlingen voor gebruik op de website/in foldermateriaal en voor onderwijsdoeleinden (opleiding van docenten), etceter...
Lees Meer
  4960 Hits
  0 reacties
4960 Hits
0 reacties

Verzekeringen

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis n...
Lees Meer
  4170 Hits
  0 reacties
4170 Hits
0 reacties

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. Tenzij een rechter...
Lees Meer
  4608 Hits
  0 reacties
4608 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2023-2024)

Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier
  8634 Hits
  0 reacties
Getagged in:
8634 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 5 (2023-2024)

Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier
  15104 Hits
  0 reacties
Getagged in:
15104 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 4 (2023-2024)

Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier
  5673 Hits
  0 reacties
Getagged in:
5673 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 5 (2023-2024)

Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier
  11991 Hits
  0 reacties
Getagged in:
11991 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2023-2024)

Download PDF bestand hier Download PDF bestand hier
  17048 Hits
  0 reacties
Getagged in:
17048 Hits
0 reacties