Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2021-2022

Download PDF bestand hier
  2441 Hits
  0 reacties
2441 Hits
0 reacties

PTO havo 1 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1247 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1247 Hits
0 reacties

PTO havo 2 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1131 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1131 Hits
0 reacties

PTO havo 3 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1754 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1754 Hits
0 reacties

PTO havo-vwo 1 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1746 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1746 Hits
0 reacties

PTO atheneum 2 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1180 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1180 Hits
0 reacties

PTO atheneum 3 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1300 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1300 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 1 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1164 Hits
  0 reacties
1164 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 2 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1207 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1207 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 3 2022-2023

Download PDF bestand hier
  1218 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1218 Hits
0 reacties

Regels en afspraken

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut  Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) worden...
Lees Meer
  4934 Hits
  0 reacties
4934 Hits
0 reacties

Schoolregels

Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving. Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels: Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon.Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school.Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb.Ik draag mijn...
Lees Meer
  5217 Hits
  0 reacties
5217 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van tevoren wordt geïnformeerd. Bij ziekte verzoeken we ouders/verzorgers de afwezigheid vóór 8.30 uur te melden via de website/app van Somtoday of de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra uw kind hersteld is, meldt u hem/haar beter via de beterm...
Lees Meer
  7799 Hits
  0 reacties
7799 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt. Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er een gesprek kan plaatsvinden en de do...
Lees Meer
  4538 Hits
  0 reacties
4538 Hits
0 reacties

Verzuim

De leerling wordt ziek/beter/afgemeld door zijn/haar ouder/verzorgerOnze receptioniste noteert de leerling in Somtoday, onder vermelding van de betreffende code (zie onderaan deze pagina). Aan de ouder/verzorger wordt doorgegeven dat hij/zij haar kind weer beter moet melden zodra deze weer naar school komt. Dit kan via de website (via de 'Betermeld...
Lees Meer
  5280 Hits
  0 reacties
Getagged in:
5280 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen.Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/haar toestemming.Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt.De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze.Tijdens lessen is het nooit toegestaan om de iPad t...
Lees Meer
  5705 Hits
  0 reacties
5705 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en be...
Lees Meer
  4219 Hits
  0 reacties
4219 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen die zich actief inzetten voor de school. De leerlingen denken mee na over manieren om het onderwijs te verbeteren en om de school mooi, gezellig en veilig te houden. Ook zet de leerlingenraad zich in voor activiteiten als schoolfeesten en vieringen.  Regelmatig heeft de leerlingenraad informe...
Lees Meer
  4941 Hits
  0 reacties
4941 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2022-2023

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: ...
Lees Meer
  17140 Hits
  0 reacties
17140 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2022-2023

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IILevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  15630 Hits
  0 reacties
15630 Hits
0 reacties