Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2021-2022

Download PDF bestand hier
  2949 Hits
  0 reacties
2949 Hits
0 reacties

PTO havo 1 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1617 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1617 Hits
0 reacties

PTO havo 2 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1523 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1523 Hits
0 reacties

PTO havo 3 2023-2024

Download PDF bestand hier
  2216 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2216 Hits
0 reacties

PTO havo-vwo 1 2023-2024

Download PDF bestand hier
  2215 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2215 Hits
0 reacties

PTO atheneum 2 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1600 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1600 Hits
0 reacties

PTO atheneum 3 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1755 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1755 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 1 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1534 Hits
  0 reacties
1534 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 2 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1719 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1719 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 3 2023-2024

Download PDF bestand hier
  1615 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1615 Hits
0 reacties

Regels en afspraken

Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut  Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) worden...
Lees Meer
  5819 Hits
  0 reacties
5819 Hits
0 reacties

Schoolregels

Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving. Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels: Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon.Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school.Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb.Ik draag mijn...
Lees Meer
  6114 Hits
  0 reacties
6114 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van tevoren wordt geïnformeerd. Bij ziekte verzoeken we ouders/verzorgers de afwezigheid vóór 8.30 uur te melden via de website/app van Somtoday of de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra uw kind hersteld is, meldt u hem/haar beter via de beterm...
Lees Meer
  8765 Hits
  0 reacties
8765 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt. Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er een gesprek kan plaatsvinden en de do...
Lees Meer
  5395 Hits
  0 reacties
5395 Hits
0 reacties

Verzuim

ZiekDe leerling wordt ziek en beter gemeld door zijn/haar ouder/verzorger. Dit kan bij voorkeur via de Somtoday-app of via onze website (via de 'Ziekmelden'-knop op de homepage). Eventueel kan de ziekmelding telefonisch doorgegeven worden. De afwezigheid wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. Is de leerling weer beter, dan d...
Lees Meer
  6125 Hits
  0 reacties
Getagged in:
6125 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen.Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/haar toestemming.Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt.De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze.Tijdens lessen is het nooit toegestaan om de iPad t...
Lees Meer
  6486 Hits
  0 reacties
6486 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.  Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en be...
Lees Meer
  5043 Hits
  0 reacties
5043 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen die zich actief inzetten voor de school. De leerlingen denken mee na over manieren om het onderwijs te verbeteren en om de school mooi, gezellig en veilig te houden. Ook zet de leerlingenraad zich in voor activiteiten als schoolfeesten en vieringen.  Regelmatig heeft de leerlingenraad informe...
Lees Meer
  5814 Hits
  0 reacties
5814 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2023-2024

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: ...
Lees Meer
  18962 Hits
  0 reacties
18962 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2023-2024

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IILevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  16994 Hits
  0 reacties
16994 Hits
0 reacties