Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Aanmelden schooljaar 2024-2025

Uw zoon/dochter heeft besloten dat het Aug zijn/haar school wordt. Wat leuk om te horen!

Op het Augustinianum kunt u uw kind aanmelden voor de havo-brugklas, de havo/vwo-brugklas of de gymnasium-brugklas.
Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte melden zich tegelijk aan met de overige leerlingen.

Vanwege de grote belangstelling voor onze school hebben we voor schooljaar 2024-2025 bepaald dat we maximaal 200 leerlingen in de brugklas zullen toelaten. We streven ernaar om één of twee havo-brugklassen, twee of drie havo/vwo-brugklassen en twee of drie gymnasiumbrugklassen te formeren. Mochten er op een bepaald niveau meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn, dan wordt er door de notaris geloot. Broertjes/zusjes van onze huidige leerlingen zijn vrijgesteld van loting, evenals kinderen van wie (een van) de ouders/verzorgers werkzaam zijn bij het Augustinianum.

De overheid heeft een centrale aanmeldweek vastgesteld van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart. In de regio Eindhoven Kempenland wordt dit jaar door alle scholen gebruik gemaakt van een centraal, digitaal systeem voor aanmelden, loten en toewijzen (LDOS). U kunt uw kind via dit systeem vanaf maandag 25 maart aanmelden.

Aanmelden van leerlingen die vanuit EOA/Global College komen
- Leerlingen die zich aan willen melden voor de brugklas, melden zich via dezelfde procedure aan als leerlingen van groep 8. 
- Leerlingen die zich aan willen melden voor klas 2 en hoger, ontvangen hiervoor een e-mail met een aanmeldlink. Zij melden zich dus niet aan via het centrale systeem van aanmelden in Eindhoven Kempenland.


Aanmeldgesprek

U kunt zich vanaf maandag 18 maart via onderstaande knoppen inschrijven voor een aanmeldgesprek. U kunt zich hier uitsluitend voor aanmelden wanneer het Augustinianum de school van eerste keuze is. Een aanmeldgesprek is bij ons alleen verplicht als sprake is van één of meer van onderstaande punten:

- er wordt gebruik gemaakt van de voorrangsregel broer/zus/ouder op school;

- uw kind zit niet op een basisschool in de regio Eindhoven Kempenland, waardoor u geen inloggegevens heeft voor LDOS. Neemt u in dat geval naast het identiteitsbewijs, het advies van de basisschool mee naar het gesprek;

- er is sprake van een extra ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, gezondheidsklachten en/of gebruik van medicatie). Dyslexie valt onder de basisondersteuning. Hiervoor is een aanmeldgesprek niet nodig.

In alle andere gevallen volstaat wat ons betreft de aanmelding via LDOS, aangevuld met de op 4 april bij u opgevraagde (digitaal aan te leveren) gegevens. Een aanmeldgesprek mag, maar moet dan niet.

Voor meer informatie over het centraal aanmelden in Eindhoven Kempenland verwijzen wij u graag naar de folders onderaan de pagina.


Hoe verloopt het verder?

Maandag 25 maart t/m zondag 31 maart
U meldt uw kind tijdens deze periode digitaal aan via het centrale aanmeldsysteem LDOS. Hoe u dit doet, leest u in de instructie helemaal onderaan deze pagina. Dit jaar wordt in de regio Eindhoven Kempenland voor het eerst met een voorkeurslijst bestaande uit drie scholen gewerkt. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk leerlingen bij de school van hun eerste keuze te plaatsen. 

Donderdag 4 april vanaf 12.00 uur
In het ouderportaal van LDOS is vanaf donderdag 4 april 12.00 uur de uitslag zichtbaar van het aanmeld- en toewijzingsproces. U ontvangt daarna van ons een mail met een link waarin om aanvullende gegevens gevraagd wordt. We verzoeken u deze gegevens per ommegaande en uiterlijk vrijdag 5 april om 16.00 uur (digitaal) aan te leveren. Daarna is uw aanmelding pas compleet.

Leerzame en leuke dag voor vwo 5 op het lab bij Ap...
Augustinianum opnieuw beste school bij Biologie Ol...

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.augustinianum.nl/