Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  3061 Hits
  0 reacties
Getagged in:
3061 Hits
0 reacties

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2020-2021

Download PDF bestand hier
  1137 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1137 Hits
0 reacties

PTO havo 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  271 Hits
  0 reacties
Getagged in:
271 Hits
0 reacties

PTO havo 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  277 Hits
  0 reacties
Getagged in:
277 Hits
0 reacties

PTO havo 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  445 Hits
  0 reacties
Getagged in:
445 Hits
0 reacties

PTO havo-vwo 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  494 Hits
  0 reacties
Getagged in:
494 Hits
0 reacties

PTO atheneum 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  293 Hits
  0 reacties
Getagged in:
293 Hits
0 reacties

PTO atheneum 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  289 Hits
  0 reacties
Getagged in:
289 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  270 Hits
  0 reacties
270 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  277 Hits
  0 reacties
Getagged in:
277 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  294 Hits
  0 reacties
Getagged in:
294 Hits
0 reacties

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut ​Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) worde...
Lees Meer
  2700 Hits
  0 reacties
2700 Hits
0 reacties

Schoolregels

​Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving.Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels:​Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon.Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school.Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb.Ik draag mijn...
Lees Meer
  3113 Hits
  0 reacties
3113 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd.Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra uw kind hersteld is, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of u belt naar de receptie om hem/haar beter te melden.Wordt een leerl...
Lees Meer
  4648 Hits
  0 reacties
4648 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt. Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er een gesprek kan plaatsvinden en de do...
Lees Meer
  2533 Hits
  0 reacties
2533 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter gemeld (cq doktersbezoek of een andere reden) door de ouders​De balie noteert de leerling in SOM onder de vermelding van de letter Z bij ziekte (D bij arts bezoek, A bij overige redenen). De baliemedewerker geeft de ouder door dat hij/zij zijn of haar kind weer beter moet...
Lees Meer
  2994 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2994 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

Per 1 januari 2020 ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen.Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/haar toestemming.Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt.De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze.Tijdens lessen is het nooi...
Lees Meer
  3915 Hits
  0 reacties
3915 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en bes...
Lees Meer
  2382 Hits
  0 reacties
2382 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  2848 Hits
  0 reacties
2848 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2019-2020

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers.Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: H...
Lees Meer
  9514 Hits
  0 reacties
9514 Hits
0 reacties