Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

PTO havo 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  294 Hits
  0 reacties
Getagged in:
294 Hits
0 reacties

PTO havo-vwo 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  374 Hits
  0 reacties
Getagged in:
374 Hits
0 reacties

PTO atheneum 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  196 Hits
  0 reacties
Getagged in:
196 Hits
0 reacties

PTO atheneum 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  197 Hits
  0 reacties
Getagged in:
197 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  176 Hits
  0 reacties
176 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  184 Hits
  0 reacties
Getagged in:
184 Hits
0 reacties

PTO gymnasium 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  197 Hits
  0 reacties
Getagged in:
197 Hits
0 reacties

Regels en afspraken

​Waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals op het Augustinianum, kunnen we niet zonder regels en afspraken. Over allerlei onderwerpen zijn afspraken gemaakt, soms in nauw overleg met ouders en/of leerlingen, vaak ook in samenspraak met de MR. Leerlingenstatuut ​Behalve allerlei formele zaken (de rechten én de plichten voor alle leerlingen) worde...
Lees Meer
  2441 Hits
  0 reacties
2441 Hits
0 reacties

Schoolregels

​Op het Augustinianum leven we met elkaar in een veilige en respectvolle omgeving.Daarom houd ik me aan de volgende schoolregels:​Ik houd het schoolgebouw en de omgeving ervan netjes en schoon.Ik heb respect voor (het bezit van) een ander en voor de eigendommen van de school.Ik ben op tijd en zorg ervoor dat ik mijn spullen bij me heb.Ik draag mijn...
Lees Meer
  2822 Hits
  0 reacties
2822 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd.Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra uw kind hersteld is, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of u belt naar de receptie om hem/haar beter te melden.Wordt een leerl...
Lees Meer
  4200 Hits
  0 reacties
4200 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijderingEen leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt. Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er een gesprek kan plaatsvinden en de do...
Lees Meer
  2203 Hits
  0 reacties
2203 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter gemeld (cq doktersbezoek of een andere reden) door de ouders​De balie noteert de leerling in SOM onder de vermelding van de letter Z bij ziekte (D bij arts bezoek, A bij overige redenen). De baliemedewerker geeft de ouder door dat hij/zij zijn of haar kind weer beter moet...
Lees Meer
  2663 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2663 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads en mobiele telefoons

Per 1 januari 2020 ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen.Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/haar toestemming.Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt.De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze.Tijdens lessen is het nooi...
Lees Meer
  3655 Hits
  0 reacties
3655 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en bes...
Lees Meer
  2125 Hits
  0 reacties
2125 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  2548 Hits
  0 reacties
2548 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2019-2020

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers.Havo-brugklas Vakkengroep INederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie.Vakkengroep IIlevensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnormen: H...
Lees Meer
  8144 Hits
  0 reacties
8144 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019-2020

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep INederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economieVakkengroep IIlevensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.  De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere oms...
Lees Meer
  6412 Hits
  0 reacties
6412 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2019-2020

BevorderdEen leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is voldaan:1. de vakken ckv (alleen atheneum 5), osb en lo moeten tenminste met 'voldoende' zijn beoordeeld;2. voor de lijst van cijfers moet gelden dat: • alle cijfers 6 of hoger zijn, of dat• één cijfer 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger is, of dat• één cijfer ...
Lees Meer
  3415 Hits
  0 reacties
3415 Hits
0 reacties

Examens

InformatieHet examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schriftelijk eindexamen (dat de helft van je cijfer bepaalt) in mei plaatsvindt. Examens zijn altijd spannend. We vinden het daarom belangrijk je van de juiste informatie te voorzien.Onderstaand vindt je de PowerPoint-presentaties die gegeven zijn tijdens de informatieav...
Lees Meer
  5925 Hits
  0 reacties
5925 Hits
0 reacties

PTO's 2019 - 2020

​Onderstaand vindt u een overzicht van alle toetsen die leerlingen in de onderbouw dit schooljaar zullen krijgen. Op deze manier wordt plannen een stuk makkelijker. We noemen deze overzichten PTO's (Programma voor Toetsing Onderbouw).In de klas zullen de docenten aangeven welke stof behandeld, geleerd en getoetst zal worden. Het...
Lees Meer
  1894 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1894 Hits
0 reacties