Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Informatieavond 26 september 2017

  Download PDF bestand hier
  411 Hits
  0 reacties
Getagged in:
411 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een  verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt.  Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er  een gesprek kan plaatsvinden en d...
Lees Meer
  1186 Hits
  0 reacties
1186 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  Z : ziekte met toestemming van de ouders (ouder heeft kind ziek gemeld cq een groene kaart ondertekend). Meerdere meldingen op 1 dag worden als 1 melding gezien. A : absent wegens overige redenen met verantwoording door ouders, niet veroorzaakt door de school. Bijvoorbeeld rijles, familieomstandighed...
Lees Meer
  1473 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1473 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 H5

  Download PDF bestand hier
  200 Hits
  0 reacties
200 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads

​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze Het film...
Lees Meer
  1205 Hits
  0 reacties
1205 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  353 Hits
  0 reacties
Getagged in:
353 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  203 Hits
  0 reacties
203 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en b...
Lees Meer
  1229 Hits
  0 reacties
1229 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  636 Hits
  0 reacties
636 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  1243 Hits
  0 reacties
1243 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  1523 Hits
  0 reacties
1523 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  600 Hits
  0 reacties
600 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2018-2019

De cijfers op het overgangsrapport (Rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep I Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Vakkengroep II levensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnorm...
Lees Meer
  3262 Hits
  0 reacties
3262 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  472 Hits
  0 reacties
472 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2018-2019

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economie Vakkengroep II levensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.   Voor 2 havo, 2 vwo, 3 havo en 3 vwo gelden de volgende overgangsnormen: • de cijfers...
Lees Meer
  2227 Hits
  0 reacties
2227 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  1406 Hits
  0 reacties
1406 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2018-2019

Overgangsnormen 4 havo en 4 en 5 vwo • voor ieder vak dat op het lesrooster staat wordt een jaarcijfer gegeven (behalve de vakken osb en lo die met onvoldoende, voldoende of goed worden gewaardeerd); • voor 4 havo wordt het gemiddelde van de jaarcijfers voor de vakken ckv en levensbeschouwing afgerond op één heel cijfer, het zogenaamde combinatieci...
Lees Meer
  1474 Hits
  0 reacties
1474 Hits
0 reacties

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2018-2019

  Download PDF bestand hier
  499 Hits
  0 reacties
499 Hits
0 reacties

Examens

Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schriftelijk eindexamen (dat de helft van je cijfer bepaalt) in mei plaatsvindt. Examens zijn altijd spannend. We vinden het daarom belangrijk je van de juiste informatie te voorzien. Onderstaand vindt je de PowerPoint presentaties die gegeven zijn tijdens de informatie...
Lees Meer
  3516 Hits
  0 reacties
3516 Hits
0 reacties

Aanmelden

Aanmelden schooljaar 2020-2021 brugklas Vroege aanmelding De aanmeldweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte voor schooljaar 2020 - 2021 vindt in de week van 3 t/m 7 februari 2020 plaats. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw T. Frey, ondersteuningscoördinator, of met mevrouw M.Maas, teamleider. Aanmelddagen De ...
Lees Meer
  6144 Hits
  0 reacties
6144 Hits
0 reacties