Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Centraal examen rooster en overige info

  Download PDF bestand hier
  321 Hits
  0 reacties
321 Hits
0 reacties

Afwezigheid melden

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van te voren wordt geïnformeerd. Bij ziekte verzoeken we ouders vóór 8.30 uur de receptie van school te bellen (040-2111069). Zodra  uw kind hersteld is, geeft u een ondertekend bericht van afwezigheid mee of u belt naar de receptie  om hem/haar beter te melden. Wordt een l...
Lees Meer
  2970 Hits
  0 reacties
2970 Hits
0 reacties

Informatieavond 26 september 2017

  Download PDF bestand hier
  503 Hits
  0 reacties
Getagged in:
503 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een  verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt.  Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er  een gesprek kan plaatsvinden en d...
Lees Meer
  1444 Hits
  0 reacties
1444 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  1. Leerling wordt ziek/beter gemeld (cq doktersbezoek of een andere reden) door de ouders ​De balie noteert de leerling in SOM onder de vermelding van de letter Z bij ziekte (D bij arts bezoek, A bij overige redenen). De baliemedewerker geeft de ouder door dat hij/zij zijn of haar kind weer beter moe...
Lees Meer
  1847 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1847 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 H5

  Download PDF bestand hier
  252 Hits
  0 reacties
252 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads

​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze Het film...
Lees Meer
  1449 Hits
  0 reacties
1449 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  443 Hits
  0 reacties
Getagged in:
443 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  256 Hits
  0 reacties
256 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en b...
Lees Meer
  1490 Hits
  0 reacties
1490 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  859 Hits
  0 reacties
859 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  1445 Hits
  0 reacties
1445 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  1853 Hits
  0 reacties
1853 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  749 Hits
  0 reacties
749 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2019-2020

De cijfers op het overgangsrapport (rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep I Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Vakkengroep II levensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnorm...
Lees Meer
  4435 Hits
  0 reacties
4435 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  676 Hits
  0 reacties
676 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019-2020

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economie Vakkengroep II levensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.   De mentor of afdelingsleider kan een leerling te allen tijde op grond van bijzondere...
Lees Meer
  3531 Hits
  0 reacties
3531 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  1744 Hits
  0 reacties
1744 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2019-2020

Bevorderd Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de volgende criteria is voldaan: 1. de vakken ckv (alleen atheneum 5), osb en lo moeten tenminste met 'voldoende' zijn beoordeeld; 2. voor de lijst van cijfers moet gelden dat:  • alle cijfers 6 of hoger zijn, of dat • één cijfer 5 en de rest van de cijfers 6 of hoger is, of dat • één c...
Lees Meer
  2024 Hits
  0 reacties
2024 Hits
0 reacties

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2018-2019

  Download PDF bestand hier
  631 Hits
  0 reacties
631 Hits
0 reacties