Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Cambridge English op het Augustinianum

Binnen de Augacademie kan je je opgeven voor een van de Cambridge English courses die de docenten Engels op school verzorgen. De cursussen vinden plaats na de reguliere lessen. Aan elke cursus zijn kosten verbonden. Voor alle jaarlagen zijn er mogelijkheden, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.Om mee te kunnen doen aan Cambridge English, mo...
Lees Meer
  2318 Hits
  0 reacties
2318 Hits
0 reacties

Delf Scolaire

Delf Scolaire Hieronder vind je video met informatie over Delf Scolaire voor schooljaar 2019-2020. Onderstaand de inschrijfformulieren, in te leveren bij een docent Frans. A1A2B1B2   Download PDF bestand hier   Download PDF bestand hier   Download PDF bestand hier   Download PDF bestand hier
  1883 Hits
  0 reacties
1883 Hits
0 reacties

Certificaat

Als bewijs voor je deelname aan de AugAcademie krijg je een officieel certificaat uitgereikt. Dit certificaat wordt op twee momenten tijdens de schoolcarrière wordt uitgereikt: aan het einde van klas 3 en in het examenjaar. Het is een belangrijk document. Niet alleen is het een eerste opzet naar een 'curriculum vitae', maar het is ook van bela...
Lees Meer
  2605 Hits
  0 reacties
2605 Hits
0 reacties

Voor wie?

Deelname aan de AugAcademie gebeurt nu nog op vrijwillige basis: wie iets extra's wil doen, kan en mag dat. In de toekomst streven we ernaar om alle leerlingen één of meerdere activiteiten binnen de Academie te laten ondernemen. De AugAcademie wordt daarmee een vast onderdeel van het onderwijsaanbod.Heb je vragen over de AugAcademie? Stel deze dan ...
Lees Meer
  2871 Hits
  0 reacties
2871 Hits
0 reacties

Winnaar het beste idee 2018 bekendgemaakt

​Op 13 maart is tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Augustinianum in Eindhoven voor de achtste keer de winnaar van Het Beste Idee bekend gemaakt. Met een oplossing voor de grote hoeveelheid plastic dekseltjes die in de oceaan terecht komt, won een team VWO 5 leerlingen 'Het Beste Idee 2018'. Daarnaast werd een nieuw bioplastic uit citrusschi...
Lees Meer
  2034 Hits
  0 reacties
2034 Hits
0 reacties

Medezeggenschap

Het Augustinianum vindt inspraak en meedenken over schoolzaken heel belangrijk. Met de verschillende geledingen, MR, leerlingen en ouders, is regelmatig overleg. Ouders communiceren met afdelingsleiders over allerlei schoolzaken in zogenaamde ouderklankbordgroepen.Leerlingen hebben ook direct in schoolverband allerlei mogelijkheden om suggesties te...
Lees Meer
  2199 Hits
  0 reacties
2199 Hits
0 reacties

Oudervereniging OVA

Een oudervereniging op de middelbare school?Het Augustinianum heeft een oudervereniging (OVA) en een MR. Bewust. Want van inspraak word je wijzer, vindt het Augustinianum. Daar zijn we het helemaal mee eens bij de OVA. Als ouder van een leerling op het Augustinianum bent u automatisch lid van de OVA. Dat wil dus ook zeggen dat wij, als bestuur van ...
Lees Meer
  2177 Hits
  0 reacties
2177 Hits
0 reacties

Vensters voor Verantwoording

​Via 'Vensters voor Verantwoording' kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (VO) vergeleken worden op diverse punten zoals slagingspercentages, onderwijsbeleid, uitslagen van tevredenheidsonderzoeken, maar ook het aantal leerlingen en het voedingsgebied van de school wordt in beeld gebracht.​Deze kwaliteitskaart, 'Vensters voor Verantwoording', is...
Lees Meer
  1704 Hits
  0 reacties
1704 Hits
0 reacties

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak veel opnames gemaakt van leerlingen, bijv voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, enz.Bij aanmelding van leerlingen wordt de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of...
Lees Meer
  1901 Hits
  0 reacties
1901 Hits
0 reacties

Verzekeringen

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis n...
Lees Meer
  1667 Hits
  0 reacties
1667 Hits
0 reacties

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.Tenzij een rechterl...
Lees Meer
  1871 Hits
  0 reacties
1871 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  1783 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1783 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 5 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  2851 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2851 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 4 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  1403 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1403 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 5 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  1383 Hits
  0 reacties
Getagged in:
1383 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2019-2020)

  Download PDF bestand hier
  2753 Hits
  0 reacties
Getagged in:
2753 Hits
0 reacties

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2018-2019

  Download PDF bestand hier
  974 Hits
  0 reacties
Getagged in:
974 Hits
0 reacties

PTO havo 1 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  189 Hits
  0 reacties
Getagged in:
189 Hits
0 reacties

PTO havo 2 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  191 Hits
  0 reacties
Getagged in:
191 Hits
0 reacties

PTO havo 3 2019-2020

  Download PDF bestand hier
  287 Hits
  0 reacties
Getagged in:
287 Hits
0 reacties