Sinds 1898 - Talent voelt zich thuis! lees meer

Informatieavond 26 september 2017

  Download PDF bestand hier
  215 Hits
  0 reacties
Getagged in:
215 Hits
0 reacties

Verwijdering uit de les en schorsing

Bijzondere maatregelen Uit de les verwijdering Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich in het forum waar hij een  verwijderingsformulier invult en de rest van het lesuur aan schoolwerk besteedt.  Nog dezelfde dag meldt de leerling zich bij de docent die hem verwijderd heeft zodat er  een gesprek kan plaatsvinden en d...
Lees Meer
  617 Hits
  0 reacties
617 Hits
0 reacties

Verzuim

Verklaring van de gebruikte letters in SOM  Z : ziekte met toestemming van de ouders (ouder heeft kind ziek gemeld cq een groene kaart ondertekend). Meerdere meldingen op 1 dag worden als 1 melding gezien. A : absent wegens overige redenen met verantwoording door ouders, niet veroorzaakt door de school. Bijvoorbeeld rijles, familieomstandighed...
Lees Meer
  800 Hits
  0 reacties
Getagged in:
800 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 H5

  Download PDF bestand hier
  85 Hits
  0 reacties
85 Hits
0 reacties

Afspraken gebruik iPads

​ Afspraken over het gebruik van de iPad ​De iPad heb je altijd bij je en is aan het begin van de dag helemaal opgeladen Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes/oordopjes bij je hebt De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze Het film...
Lees Meer
  644 Hits
  0 reacties
644 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  178 Hits
  0 reacties
Getagged in:
178 Hits
0 reacties

Voorlichting informatieavond 2017-2018 V6

  Download PDF bestand hier
  99 Hits
  0 reacties
99 Hits
0 reacties

Pestprotocol

Met dit pestprotocol willen we vastleggen wat we onder pesten verstaan, hoe pesten kan worden voorkomen en wat onze aanpak is als er wordt gepest. Het is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.   Dit document geeft het beleid van de school weer ten aanzien van pesten. Het voornaamste doel ervan is het voorkomen en b...
Lees Meer
  726 Hits
  0 reacties
726 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  310 Hits
  0 reacties
310 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's HAVO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  642 Hits
  0 reacties
642 Hits
0 reacties

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die alle leerlingen vertegenwoordigt op school. De leerlingenraad zal handelen in het belang van de leerlingen en dus bij vergaderingen met de schoolleiding het woord voeren namens de leerlingen. De laatste jaren probeert de leerlingenraad de leerlingen meer inspraak te geven op school. Wie zitten er in de ...
Lees Meer
  812 Hits
  0 reacties
812 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 4 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  338 Hits
  0 reacties
338 Hits
0 reacties

Overgangsnormen brugklassen 2018-2019

De cijfers op het overgangsrapport (Rapport 4) worden afgerond op hele cijfers. Havo-brugklas Vakkengroep I Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Vakkengroep II levensbeschouwing, natuur & techniek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Voor de havo-brugklas gelden de volgende overgangsnorm...
Lees Meer
  1308 Hits
  0 reacties
1308 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 5 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  267 Hits
  0 reacties
267 Hits
0 reacties

Overgangsnormen leerjaar 2 en 3 schooljaar 2017-2018

Leerjaar 2 en 3  Vakkengroep I Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkundekunde, scheikunde, biologie, economie Vakkengroep II levensbeschouwing, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding.   Voor 2 havo, 2 vwo, 3 havo en 3 vwo gelden de volgende overgangsnormen: • de cijfers...
Lees Meer
  889 Hits
  0 reacties
889 Hits
0 reacties

Examenreglement en PTA's VWO 6 (2018-2019)

  Download PDF bestand hier
  696 Hits
  0 reacties
696 Hits
0 reacties

Overgangsnormen 2e fase schooljaar 2017-2018

Overgangsnormen 4 havo en 4 en 5 vwo • voor ieder vak dat op het lesrooster staat wordt een jaarcijfer gegeven (behalve de vakken osb en lo die met onvoldoende, voldoende of goed worden gewaardeerd); • voor 4 havo wordt het gemiddelde van de jaarcijfers voor de vakken ckv en levensbeschouwing afgerond op één heel cijfer, het zogenaamde combinatieci...
Lees Meer
  791 Hits
  0 reacties
791 Hits
0 reacties

Toelichting en formulieren profielwerkstuk 2018-2019

  Download PDF bestand hier
  298 Hits
  0 reacties
298 Hits
0 reacties

Examens

Informatie Het examen is gespreid over een heel jaar, waarbij het centraal schriftelijk eindexamen (dat de helft van je cijfer bepaalt) in mei plaatsvindt. Examens zijn altijd spannend. We vinden het daarom belangrijk je van de juiste informatie te voorzien. Onderstaand vindt je de PowerPoint presentaties die gegeven zijn tijdens de informatie...
Lees Meer
  2051 Hits
  0 reacties
2051 Hits
0 reacties

Aanmelden

Aanmelden schooljaar 2019-2020 brugklas Vooraanmelding De aanmeldweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte voor schooljaar 2019- 2020 is in de week van 4 februari. Een afspraak hiervoor kunt u maken met mevrouw T. Frey, ondersteuningscoördinator, of met mevrouw M.Maas, teamleider. De aanmelddata voor het schooljaar 2019-2020 zijn o...
Lees Meer
  2668 Hits
  0 reacties
2668 Hits
0 reacties